Tarif PREMIUM nabízí řadu funkcí, které si můžete vyzkoušet v rámci zkušebního období zdarma.

Funkce tarifu PREMIUM

Tarif Premium nabízí nejen základní funkce jako vystavování faktur a jejich odesílání e-mailem, ale také další užitečné funkcionality, které vám usnadní fakturování!

Ukládání vystavených faktur

S tarifem PREMIUM máte možnost disponovat svými vystavenými fakturami i poté, co je vystavíte. Na rozdíl od tarifu MINI, kde je stažení faktury možné pouze okamžitě po vystavení, s tarifem PREMIUM se faktury ukládají do sekce Vystavené faktury a s fakturami je možné kdykoli manipulovat.

Vystavené faktury

Úprava vystavených faktur

Našli jste ve vystavené faktuře chybu nebo ji potřebujete upravit? Nemusíte se obávat! S tarifem PREMIUM není nutné vytvářet fakturu znovu, ale stačí ji v sekci Vystavené faktury jednoduše upravit.

Upravit

Zobrazení stavu faktur a nastavení sloupců

Uživatelé tarifu PREMIUM mohou ve Vystavených fakturách zobrazovat a filtrovat faktury dle různých kritérií jako je datum vystavení, odběratel, datum zdanitelného plnění a další. Jak sloupce nastavit se dočtete v tomto článku.

Také lze označit stav faktury, tedy to, zda je faktura zaplacená, nezaplacená nebo po splatnosti. Navíc můžete klientovi odeslat děkovný e-mail po zaplacení faktury nebo upomínku, pokud již uplynulo datum splatnosti faktury. Tyto e-maily můžete přednastavit v sekci Šablony e-mailů.

Stav a sloupce

Kopírování faktur

Pokud opakovaně vystavujete faktury se stejnými údaji, s tarifem PREMIUM můžete fakturu jednoduše duplikovat jedním kliknutím.

Duplikovat

Hromadné akce

Faktury lze hromadně stahovat, označovat jejich stav či je odstranit. Dokumenty můžete stahovat ve formátech PDF, ISDOC, XML nebo XLSX.

Hromadné akce

💡Máte Tarif Mini a chcete přejít na tarif Premium a využívat všech jeho funkcí? Upgradujte svůj tarif za zvýhodněnou cenu! Jak provést změnu tarifu z Mini na Premium najdete v