PREMIUM je tarif, který je u FakturaOnline vybaven nejvíce funkcemi. 

Funkcionality tarifu PREMIUM

Ke klasické možnosti vystavování faktur a možnosti odeslat je e-mailem jsou přidány i následující: 

  • Ukládání vystavených faktur

U tarifu PREMIUM je velkou výhodou také možnost vystavené faktury stáhnout do vlastního počítače kdykoliv. Tato možnost je u tarifu MINI omezená a fakturu lze stáhnout hned po jejím vystavení, později (například pro potřeby daňového přiznání) to již nejde. Při stahování má uživatel u tarifu PREMIUM k dispozici také funkci hromadného uložení všech, nebo vybraných faktur, do PC. 

FakturaOnline.cz nabízí svým úživatelům velké množství funkcí.

  • Úprava vystavených faktur

Protože se může stát, že uživatel při vystavování udělá například chybu v částce, nebo se s klientem domluví na jiných podmínkách, nemusí s tarifem PREMIUM vystavovat danou fakturu znovu (odpadá tak nutnost řešit změnu variabilních symbolů, duplicitní doklady, apod.). V takových případech má možnost fakturu přímo upravit.

  • Zobrazení stavu faktur a zobrazení sloupců

V sekci Vystavené faktury může uživatel s tarifem PREMIUM vystavené faktury zobrazovat dle zvolených kritérií (datum vystavení, odběratel, datum zdanitelného plnění atd.) a označovat jejich stav (zaplaceno, odesláno, po splatnosti).

  • Vyhledávání ve fakturách

Ve fakturách lze jednoduše vyhledávat dle klíčových slov nebo zobrazit jen faktury (ne)zaplacené.

  • Kopírování faktur

V případě pravidelného vystavování faktury se stejnými údaji může uživatel faktury kopírovat. V sekci Vystavené faktury lze fakturu duplikovat jedním kliknutím.

  • Hromadné akce

Faktury lze hromadně stahovat, označovat jejich stav či je odstranit.