Odpisy majetku

Odpisy majetku

Dlouhodobý hmotný majetek postupně ztrácí na své hodnotě, jeho opotřebení se zaznamenává formou tzv. odpisů. Odpisy rozlišujeme na účetní a daňové a forma odpisu může být rovnoměrná či zrychlená. V tomto článku si vysvětlíme rozdíly mezi nimi.

Přečíst článek →
Kam investovat v roce 2023?

Kam investovat v roce 2023?

Inflace má vliv na růst cenové hladiny, v praxi to znamená, že si aktuálně za stejnou částku koupíte méně zboží než dříve. V lednu inflace vzrostla na 17,5 %. Jak své peníze správně investovat, aby neztrácely na své hodnotě?

Přečíst článek →
Investiční slovník: základní pojmy každého investora

Investiční slovník: základní pojmy každého investora

Velkou součástí investování je znalost jednotlivých investičních pojmů. Víte, co je to diverzifikace a proč je při investování důležitá? A znáte pojmy jako medvědí a býčí trh, volatilita, blue chips či hedging?

Přečíst článek →
Jak ochránit úspory před inflací?

Jak ochránit úspory před inflací?

S inflací na vzestupu je ochrana vašich úspor klíčová. Přečtěte si náš článek, kde odhalujeme, jak můžete své úspory chránit před rostoucí inflací. Naučte se, jak zvládnout inflaci.

Přečíst článek →
Důležitost podrobných popisů ve fakturách

Důležitost podrobných popisů ve fakturách

Objevte dopad přesných popisů faktur na vaše obchodní vztahy a finanční přehlednost. Prozkoumejte poznatky, příklady z praxe a osvědčené postupy, které vám pomohou efektivně komunikovat o službách, předcházet sporům a povýšit vaši strategii fakturace. Odhalte umění tvorby podrobných faktur pro ze...

Přečíst článek →
Nastavení prvního fakturačního systému: Průvodce pro začátečníky

Nastavení prvního fakturačního systému: Průvodce pro začátečníky

Nastavení fakturačního systému vyžaduje výběr vhodného softwaru, jeho konfiguraci s obchodními údaji a stanovení jasných platebních postupů. Je toho však třeba zvážit více, například právní aspekty a nuance při sestavování profesionální faktury, které mohou významně ovlivnit peněžní toky a pověst...

Přečíst článek →
Jak zahrnout daň do faktur

Jak zahrnout daň do faktur

Vítejte ve světě bezproblémové fakturace a zahrnování daní! V této příručce vám objasníme složitosti zahrnování daní do faktur. Orientace v daňových zákonech, dodržování zákonných požadavků a precizní návrh faktur jsou zásadní kroky. Ať už jste místní firma, nebo jednáte s mezinárodními klienty, ...

Přečíst článek →
Jak řešit spory o faktury

Jak řešit spory o faktury

Efektivní řešení sporů o faktury je zásadní pro zachování vztahů s klienty. Tento článek vás provede asertivní komunikací, proaktivními opatřeními pro řešení sporů, aniž byste ohrozili svou finanční stabilitu nebo profesionalitu. Zvládněte komunikaci, důkladně dokumentujte a předcházejte budoucím...

Přečíst článek →
Význam čísel faktur pro jejich sledování

Význam čísel faktur pro jejich sledování

Zlepšete sledování svého podnikání pomocí strategického číslování faktur. Tento článek se zabývá významem dobře zavedeného systému číslování faktur. Zjistěte, jak systém číslování slouží jako váš finanční kompas a nabízí transparentnost a efektivitu finančních transakcí. Optimalizujte své možnost...

Přečíst článek →
Jak zabezpečit faktury proti podvodům

Jak zabezpečit faktury proti podvodům

V dnešním digitálním a propojeném světě je zabezpečení finančních transakcí proti podvodům důležitější než kdy dříve. Pro posílení vašeho podnikání proti těmto rizikům je nezbytné pochopit a zavést důkladná opatření pro zabezpečení faktur. Existují účinné strategie, které můžete použít, od rozpoz...

Přečíst článek →
Předcházení běžným chybám při fakturaci

Předcházení běžným chybám při fakturaci

Transparentnost, přesnost a technologie mohou proměnit fakturaci z rutinní práce, která způsobuje bolest hlavy, v efektivní a bezchybný proces. Ačkoli se může zdát, že správné vystavení faktury je jednoduché, ďábel se často skrývá v detailech - ale pochopení a zmírnění běžných chyb může znamenat ...

Přečíst článek →
Správa částečných plateb ve fakturách

Správa částečných plateb ve fakturách

Objevte odborné rady pro správu částečných plateb v procesu fakturace, abyste zajistili své finance. Efektivní správa těchto plateb je klíčová pro finanční přesnost a udržení pevných vztahů s klienty. Získejte klíčové poznatky o evidenci částečných plateb, komunikaci s klienty a úpravě fakturační...

Přečíst článek →
Měly by mé faktury obsahovat obchodní podmínky?

Měly by mé faktury obsahovat obchodní podmínky?

Znění fakturačních podmínek je základem vaší smlouvy a má zásadní význam pro zabezpečení vašich transakcí a vymezení jasných očekávání. Je však náročné je správně formulovat, aby byly vymahatelné a respektovaly obě zúčastněné strany.

Přečíst článek →
Zákony o fakturaci pro malé podniky v různých zemích

Zákony o fakturaci pro malé podniky v různých zemích

Zákony o fakturaci na celém světě představují pro podnikatele výzvu. Malé podniky, které expandují po celém světě, musí dodržovat různé místní předpisy. Každá země má vlastní soubor zákonů, které nařizují specifické požadavky na faktury, od daňových identifikačních čísel po postupně číslované fak...

Přečíst článek →
Porozumění fakturaci v Gig ekonomice

Porozumění fakturaci v Gig ekonomice

Hlavní výzva spočívá v potřebě přizpůsobit fakturaci různorodé a nepředvídatelné povaze gig práce, ale jak přesně byste měli upravit tyto faktury, aby byla zachována finanční stabilita a důvěra klientů?

Přečíst článek →
Strategie fakturace pro podnikatele v oblasti elektronického obchodu

Strategie fakturace pro podnikatele v oblasti elektronického obchodu

Automatizovaná fakturace, integrace s dalšími systémy a flexibilita platebních možností jsou pilíři efektivní fakturace v elektronickém obchodě. Tyto strategie nejen zjednodušují proces fakturace, ale také zlepšují řízení peněžních toků - bez individuálního přístupu k analýze dat by však podnikat...

Přečíst článek →
Tvorba dokonalých faktur v kreativních odvětvích

Tvorba dokonalých faktur v kreativních odvětvích

Chcete-li vytvořit fakturu, která bude reprezentovat vaši kreativní značku a zajistí včasnou platbu, vtiskněte fakturám jedinečnost vaší značky a zajistěte, aby byly v souladu s právními normami i oborovými zvyklostmi. Nezapomeňte však, že zvládnout umění fakturace v kreativním světě znamená věno...

Přečíst článek →
Automatizace fakturace: Průvodce krok za krokem

Automatizace fakturace: Průvodce krok za krokem

Zavedení automatizace fakturace je jako mít specializovaného asistenta pro fakturační postupy. Ale pozor, výběr správného systému je stejně důležitý jako samotné rozhodnutí o automatizaci.

Přečíst článek →
Správa faktur ve výrobním podniku

Správa faktur ve výrobním podniku

Efektivní správa faktur ve výrobním podniku závisí na přijetí zjednodušeného přístupu, který centralizuje, sleduje a automatizuje faktury. Chcete-li však proces fakturace skutečně změnit, musíte proniknout do detailů a přizpůsobit svůj přístup jedinečným potřebám svého podniku.

Přečíst článek →
Fakturace pro organizátory akcí: Komplexní průvodce

Fakturace pro organizátory akcí: Komplexní průvodce

Plánovači akcí, kteří usilují o maximální efektivitu procesu fakturace při plánování akcí, musí klást důraz na jasnou komunikaci, vytvářet podrobné a značkové faktury a využívat podpůrný fakturační software.

Přečíst článek →