FakturaOnline.cz umožňuje označení stavu každé faktury, tedy zda byla faktura již uhrazena či je například po splatnosti. 

Tuto možnost mají uživatelé s tarifem PREMIUM

Pro nově registrované je funkce zobrazení stavu faktura spuštěna automaticky. 

Jak na zapnutí stavu faktur

Uživatelé, kteří využívají služby FakturaOnline.cz již delší dobu si mohou tuto funkci zapnout v nastavení podle následujícího návodu:

1. Stavy faktur jsou pod záložkou Můj účet v sekci Nastavení účtu

Aktivace možnosti zobrazení stavu faktur v pravém horním rohu menu - v sekci nastevní účtu.

2. V Nastavení účtu dále jen stačí vybrat Obecné informace a zapnout pole Stavy faktur.

 

Možnost zobrazení stavu faktur v účtu FakturaOnline.cz

3. Následně se zobrazí pole, zda se mají označit všechny již vystavené faktury jako zaplacené, nebo je uživatel vybere ručně. Nastavení pak uživatel potvrdí klikem na pole Uložit.

Přesný návod ukazuje také následující video:

Zobrazení stavu faktur v účtu FakturaOnline.cz u uživatele s tarifem PREMIUM.