FakturaOnline.cz nabízí možnost označení stavu faktur. Následující článek vám ukáže všechny výhody této funkce, která umožňuje označovat a sledovat stav faktur od jejich zaplacení až po překročení termínu splatnosti.

Tuto funkci najdete v sekci Vystavené faktury, kde se přehledně zobrazuje stav každé faktury - zda je již zaplacena, či naopak, nezaplacena nebo uplynulo datum její splatnosti.

Stav faktur

💡Možnost zobrazení stavu faktur je k dispozici uživatelům s tarifem PREMIUM a pro nově registrované je funkce spuštěna automaticky. 

Jak na zapnutí stavu faktur

Uživatelé, kteří FakturaOnline.cz využívají již delší dobu mohou tuto funkci zapnout v nastavení podle následujícího návodu:

1. Přejděte do sekce Můj účet a otevřete záložku Nastavení účtu.

Stavy faktur

2. Zde najdete možnost zapnutí funkce Stavy faktur.

Stavy faktur

3. Následně vyberte, zda chcete všechny již vystavené faktury označit jako zaplacené, nebo zda si přejete zaplacené faktury vybrat ručně.

Stavy faktur

4. Vybrané nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.

Stavy faktur

Přesný návod ukazuje také následující video:

Stavy faktur

Stavy faktur

V sekci Vystavené faktury najdete 4 varianty stavů faktur:

  1. Návrh: tato možnost se ve sloupci Stav objeví, pokud fakturu vystavíte, ale pouze ji uložíte do účtu FakturaOnline.cz, aniž byste ji odeslali emailem nebo stáhli do počítače.


Stav: Návrh

2. Nezaplaceno: pokud stáhnete vystavenou fakturu do počítače nebo ji odešlete emailem, stav faktury se automaticky nastaví na Nezaplaceno, dokud jej nezměníte na Zaplaceno nebo neuplyne doba splatnosti faktury.


Stav: Nezaplaceno

3. Po splatnosti: jakmile uplyne datum splatnosti faktury, její stav se automaticky změní na Po splatnosti.

Stav: Po splatnosti

4. Zaplaceno: pro již uhrazenou fakturu stačí zaškrtnout pole pro zaplacení. Následně lze také změnit datum zaplacení faktury.

Stav: Zaplaceno

💡 Pokud uplyne termín splatnosti faktury, kliknutím na ikonku emailu vedle dané faktury můžete odběrateli odeslat upomínku. V případě, že je faktura již uhrazena, stejným způsobem lze jednoduše odeslat děkovnou zprávu. Více o odesílání upomínek a děkovných zpráv naleznete v tomto článku.