Základní tarif pro uživatele FakturaOnline je tarif MINI.

Funkcionality tarifu MINI

Tarif MINI nabízí možnost využití dvou funkcionalit: 

  • Vystavování faktur 

Vystavení faktury online za několik desítek vteřin je velmi efektivní. Nejen, že nástroj vystavované faktury automaticky čísluje podle zvolené číselní řady, ale také je napojen na více zdrojů a rejstříků, čímž urychluje automatické načítání fakturačních údajů (při zadání IČO). 

  • Posílání faktur e-mailem 

Každou vystavenou fakturu má uživatel možnost odeslat přímo e-mailem. Jako odesílatel je uveden e-mail, na který je profil uživatele registrován a textaci je možné upravit v automaticky vyskakujícím okně (případně je zde již vytvořená základní textace, která může ušetřit také nějaký čas).