Druhým tarifem pro uživatele FakturaOnline je tarif MINI. Ten je určen pouze pro vystavení faktury a její okamžité stažení.

Funkcionality tarifu MINI

Tarif MINI nabízí možnost využití dvou funkcionalit: 

  • Vystavování faktur 

Vystavení faktury online za několik desítek vteřin je velmi efektivní. Nejen, že nástroj vystavované faktury automaticky čísluje podle zvolené číselní řady, ale také je napojen na více zdrojů a rejstříků, čímž urychluje automatické načítání fakturačních údajů (při zadání IČO). 

  • Stažení faktury a posílání faktur e-mailem 

Každou vystavenou fakturu má uživatel možnost stáhnout do počítače nebo odeslat přímo e-mailem přímo při jejím vystavení. Jako odesílatel je uveden e-mail, na který je profil uživatele registrován a textaci je možné upravit v sekci Šablony emailů.

Tarif Mini

💡Sekce Vystavené faktury je dostupná pouze pro uživatele tarifu Premium. S tarifem Mini je možné fakturu stáhnout do počítače/odeslat e-mailem ihned při vystavení. Poté to již není možné.

Tarif Mini - práce s fakturami

Upgrade tarifu MINI na tarif PREMIUM

Pokud již máte předplacen tarif MINI, tarif PREMIUM je nabízen za výhodnější cenu podle toho, na jak dlouho ještě máte předplacený tarif MINI. Více o přechodu z tarifu Mini na tarif Premium se dočtete v tomto článku.