Od 1. ledna 2023 došlo k částečnému zrušení silniční daně, platí to pro osobní automobily a dodávky do 12 tun. Pro nákladní vozidla nad 12 tun max. došlo k jejímu snížení. Zálohy za rok 2022 byly prominuty, povinnost vést knihu jízd ovšem zůstala. V tomto článku zjistíte, kdo má povinnost platit silniční daň a jak správně vést knihu jízd.

Kdo platí silniční daň?

Silniční daň vždy platí vlastník vozu, což může být fyzická i právnická osoba, která je zapsaná v technickém průkazu. Nově jsou však plátci silniční daně pouze: 

  • nákladní vozidla kategorií N2 a N3 s největší povolenou hmotností minimálně 12 tun;
  • a jejich přípojná vozidla kategorií O3 a O4 s největší povolenou hmotností minimálně 12 tun.

Jak se registrovat k silniční dani?

V případě, že se na vás vztahuje povinnost odvádět silniční daň, máte ze zákona povinnost se k ní registrovat. Registrace se provádí na základě růžového formuláře, který lze online stáhnout na daňovém portále finanční správy či jej osobně sehnat na finančním úřadě. Formulář následně zašlete na příslušný finanční úřad, odeslání je možné online či lze osobně přijít na daný úřad. Po registraci jste povinni každý rok podávat daňové přiznání k silniční dani. Daňové přiznání k silniční dani podává poplatník nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

Zdroje: stock.adobe.com

Kniha jízd

Kniha jízd může mít elektronickou i online podobu a slouží k evidenci údajů o provozu daného vozu v podnikání. Knihu jízd jsou povinni vést plátci DPH a neplátci DPH, kteří nejsou v paušálním režimu.

V knize jízd je potřeba vždy uvádět: 

  • datum 
  • čas odjezdu a příjezdu – kdy vaše cesta začala a kdy skočila
  • destinaci – kam jste jeli
  • účel – jaký byl účel vaší pracovní cesty
  • počet ujetých km – neboli stav tachometru před jízdou a po jízdě
  • informace o čerpání pohonných hmot – uveďte počet litrů a cenu
  • mýtné – u zahraničních cest


Pokud máte povinnost využívat bezpečnostní přestávky, je potřeba do knihy jízd uvést, kdy přestávka začala a kdy skončila.

V knize také nesmí chybět podrobné informace o vašem vozu, uveďte, jaký typ vozidla vlastníte, SPZ a průměrnou spotřebu vašeho vozu dle údajů v technickém průkazu. Kniha jízd by se měla vést pravidelně každý den, jelikož pak zpětně těžko dohledáte všechny potřebné informace.