Poslanecká sněmovna posílá do senátu schválený návrh novely zákona o daních z příjmů na zavedení tzv. paušální daně pro OSVČ. Co to přesně znamená a kdy se živnostníkům vyplatí?

Co je paušální daň pro OSVČ?

Základní myšlenka je ušetření nákladů na administrativu jak úřadům, tak také živnostníkům. OSVČ by přišli o povinnost přiznávat příjmy na třech různých institucích (zdravotní pojišťovna, SSZ, finanční úřad). Podnikající fyzická osoba, která bude splňovat podmínky paušální daně a přihlásí se k ní se bude poté nazývat tzv. poplatníkem v paušálním režimu

Přihlásit se nemohou podnikatelé, kteří jsou plátci DPH, dlužníkem v insolvenčním řízení či společníkem veřejné obchodní společnosti. 

Pokud bude tato novela schválena, musí OSVČ, který se chce stát poplatníkem v paušálním režimu podat žádost o přihlášení do 10. ledna 2021! 

Jaký je maximální příjem pro přihlášení k platbě paušální daně?

V původním znění návrhu novely zákona byla uváděna maximální roční částka 800 000 Kč, ta ale byla nově v říjnu 2020 změněna na hranici 1 milionu korun. 

Paušální daň je měsíční částka odvodu, která se skládá z: 

Minimální částka zdravotního pojistného + 1, 15 násobek minimální částky sociálního pojistného + 100 Kč daň 

Kdyby byl tento systém paušální daně zaveden už letos, částka by byla 5 378,- Kč/měsíčně. V případě schválení této paušální daně senátem počítá ministerstvo financí s částkou 5 469,- Kč/měsíc pro následující rok 2021. 

Jaké jsou výhody paušální daně?

V případě živnostníků, kteří mají vyšší příjmy, uplatňují 40 % paušálem a nevyužívají žádné další slevy a zvýhodnění na daních je tato forma paušální daně velmi výhodná. V případě uplatňování 60 % daňového paušálu záleží na výši příjmů a dalších zvýhodněních, které OSVČ do svých daní započítává, zda pro něj tento nový systém bude výhodný. Mohou nastat případy, kdy ano. 

Nevýhody paušální daně pro OSVČ

Dá se říci, že zejména ti, kteří uplatňují daňový paušál 80 % při paušální měsíční platbě spojené částky, téměř vždy prodělají. 

Další nevýhodou je také nemožnost uplatňovat další slevy na dani z příjmů, nezdanitelné částky, odpisy majetku, slevy na manžela/manželku, slevy na dary, úroky z hypoték, apod. 

Nutné je ovšem říct, že takový systém nemusí znamenat vždy jen zvýhodnění. Je tu stále spousta otázek, na které zatím nejsou odpovědi (co se stane, když OSVČ překročí v průběhu roku příjmy o 1 milion korun - bude muset podávat kontrolní hlášení, přihlásit se k DPH ihned, nebo po skončení zdaňovacího období?).