Stojíte na prahu důchodu nebo jste již důchodový věk dosáhli? Myslíte si, že podnikání je něco, co už máte za sebou? Naopak! Důchod může být ideální doba pro začátek nového podnikání nebo rozvoj stávajícího koníčku do ziskové činnosti. V tomto článku se podíváme na to, jaké kroky je potřeba podniknout pro založení živnosti nebo společnosti s ručením omezeným v České republice. Ukážeme vám, že podnikání v důchodu není jen o přivýdělku, ale může přinést i mnoho dalších výhod – od flexibilního využití volného času až po možnost realizovat dlouho odkládané sny.

Zahájit podnikání v důchodu v České republice není nijak složité. Kromě vašeho osobního času a úsilí bude potřeba vyřídit několik administrativních formalit. Můžete si vybrat mezi dvěma možnostmi: stát se živnostníkem (OSVČ) a podnikat jako fyzická osoba nebo založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a podnikat jako právnická osoba. Podívejme se na základní informace o těchto formách podnikání.

Založení živnosti - OSVČ

Získání živnostenského oprávnění pro legální podnikání se liší podle typu živnosti. Pro ohlašovací živnosti stačí navštívit živnostenský úřad osobně nebo elektronicky. Po splnění všech kritérií pro zahájení dané živnosti vyplníte jednotný registrační formulář (JRF) a zaplatíte správní poplatek 1 000 Kč.

Okamžitě po zaplacení poplatku obdržíte identifikační číslo (IČO), což vám umožní začít podnikat jako fyzická osoba. Je také nezbytné, abyste svou činnost nahlásili zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), vše za vás ale zařídí živnostenský úřad prostřednictvím vyplněného JRF.

Důchodci vykonávají podnikání v rámci OSVČ jako takzvanou vedlejší činnost, která nabízí řadu výhod oproti primárnímu zdroji příjmů. V prvním roce podnikání nejsou povinni platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění a v případě nižších příjmů mohou mít i snížené odvody, přičemž v některých případech nemusí sociální pojištění platit vůbec.

Po uplynutí prvního roku podnikání je třeba podat daňové přiznání a přehled příjmů a výdajů zdravotní pojišťovně a České správě sociální zabezpečení a zpětně uhradit potřebné poplatky.

Zdravotní a sociální pojištění pro vedlejší činnost

Jak již bylo uvedeno výše, podnikání v důchodu se obvykle považuje za vedlejší činnost. Tato skutečnost přináší významnou výhodu, neboť výše vašeho zdravotního a sociálního pojištění odpovídá skutečnému příjmu. Pokud tedy vaše příjmy nejsou vysoké, platíte minimální, případně žádné pojištění.

Během prvního roku vašeho podnikání není třeba hradit pravidelné zálohy na pojištění. Skutečná výše pojistného se určí až po skončení daňového roku, kdy se odevzdávají příslušné finanční výkazy a daňové přiznání. Na základě vašich skutečných příjmů se poté stanoví zálohy na další rok, které mohou být minimální nebo i nulové, závisle na vašem zisku. Pokud dojde k zhoršení vaší finanční situace, máte nárok na vrácení přeplatku pojistného.

Výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění přímo závisí na vašem hrubém zisku z podnikání, který se odvíjí od rozdílu mezi ročními příjmy a výdaji. Pokud váš hrubý zisk nedosáhne rozhodující částky určené pro vedlejší činnost, která pro rok 2024 činí 105 520 Kč, nemusíte v následujícím roce platit sociální pojištění ani zálohy. Tato částka se vztahuje na celoroční podnikání; v případě kratšího trvání podnikání se částka snižuje o 8 794 Kč za každý měsíc, kdy nebyla vedlejší činnost vykonávána. Překročí-li však váš příjem tuto hranici, je nutné sociální pojištění zaplatit, přičemž v prvním roce nejsou vyžadovány zálohy, ale pojištění se platí zpětně. V dalších letech, pokud příjmy přesáhnou stanovený limit, budete hradit pravidelné měsíční zálohy. Minimální měsíční výše sociálního pojištění pro vedlejší činnost pro rok 2024 je stanovena na 1 413 Kč. Rozdíl mezi zaplaceným a skutečně dlužným pojištěním se vyrovná po odevzdání přehledu, na základě kterého buď doplatíte pojistné, nebo obdržíte přeplatek zpět od České správy sociálního zabezpečení. Co se týká zdravotního pojištění, zálohy se neplatí a pojistné se vyrovná po odevzdání přehledu u vaší zdravotní pojišťovny na základě vašeho reálného příjmu.

Založení firmy (s.r.o.)

Zakládání společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) představuje proces, který je oproti jiným formám podnikání více náročný a komplexní. Dále popíšeme základní klíčové postupy, které je třeba dodržet.

  1. Vytvoření společenské smlouvy nebo zakladatelského dokumentu
  2. Získání živnostenského oprávnění pro společnost
  3. Vklad základního kapitálu (celkového nebo jeho části)
  4. Registrace společnosti v obchodním rejstříku
  5. Přihlášení společnosti k dani z příjmů

Jako majitel společnosti budete čelit dodatečným povinnostem ve srovnání s fyzickými osobami podnikajícími jako OSVČ. Mezi tyto povinnosti patří rozsáhlejší daňové závazky, povinnost vést účetnictví, publikování účetní závěrky v obchodním rejstříku, uvádět údaje do evidence skutečných majitelů firem a pořádání valné hromady alespoň jednou ročně.

Výhody podnikání v důchodu

  • Realizace vášní a snů

Pokud jste doposud neměli zkušenosti s podnikáním, můžete to vyzkoušet za zvýhodněných podmínek, bez okamžitého plnění závazků vůči úřadům.

  • Příjem navíc

Podnikání může přinést dodatečný příjem, což může být velmi užitečné pro finanční stabilitu či zvýšení celkového blahobytu a spokojenosti.

  • Zvýšení základu pro výpočet důchodu

Podle zákona o důchodovém pojištění mají podnikající senioři ve standardním důchodu možnost zvýšit si důchod o 0,4 % z výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dní v rámci své výdělečné činnosti. Pro získání tohoto navýšení stačí podat žádost o přepočet důchodu, po níž dojde k aktualizaci výše vaší penze.

  • Uplatnění slevy na poplatníka

Pracující důchodce, který pobírá starobní důchod, má nárok na slevu na poplatníka  v roce 2024 ve výši 30 840 Kč.

Předčasný důchod a podnikání

Když podnikáte během předčasného důchodu, musíte si dávat pozor na to, kolik vyděláváte. Abyste nepřišli o nárok na předčasný důchod, nesmí váš zisk přesáhnout rozhodnou částku, která v roce 2024 činí 105 520 Kč. Pokud byste ji přesáhli, musíte se stát OSVČ na hlavní činnost se všemi jejími povinnostmi. Toto omezení zůstává v platnosti až do dosažení řádného důchodového věku. Poté se již platí pravidla pro podnikání, která byla uvedena výše.

Závěr

Podnikání v důchodu přináší řadu výhod a flexibilit, ale také nové zodpovědnosti, zejména v oblasti administrativy a fakturace. Ať už jste rozhodnuti založit živnost nebo společnost, zjednodušte si správu vašeho nového podnikání s naší online fakturační službou FakturaOnline. Nabízíme vám možnost vystavit faktury s bezplatnou zkušební verzí bez nutnosti zadání platební karty. Využijte jednoduchého rozhraní, které šetří váš čas a umožní vám soustředit se na to, co vám přináší radost a příjmy. Začněte hned teď na FakturaOnline a uvidíte, jak snadné může být řízení vašeho podnikání.