Nastoupila jste na mateřskou dovolenou a ráda byste začala podnikat, avšak nevíte, jak začít a zdali je to při uplatňování nároku na peněžitou pomoc v mateřství možné? A jak postupovat, pokud již podnikáte jako OSVČ na hlavní činnost, máte nárok na mateřskou? A jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? Na všechny tyto otázky naleznete odpovědi v tomto článku.

Nejprve je potřeba specifikovat pojmy, jako je mateřská a rodičovská dovolená. Na mateřskou dovolenou lze nastoupit nejdříve na začátku 8. týdne před očekáváným dnem porodu. Mateřská dovolená trvá ze zákona 28 týdnů, avšak pokud žena porodí dvojčata či vícerčata mateřská dovolená se prodlužuje na 37 týdnů. Součástí mateřské dovolené je peněžitá výpomoc od státu, mají na ni nárok nejen zaměstnankyně, ale rovněž i podnikatelky, které si platí nepovinné nemocenské pojištění. Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel, peněžitou pomoc poskytuje vždy stát. Podmínkou ovšem je účast na nemocenském pojištění min. po dobu 270 kalendářních dnů během dvou let.

Jaké jsou podmínky pro podnikání na mateřské/rodičovské dovolené v roce 2024 se dočtete v našem článku.

Rodičovská dovolená začíná po skončení mateřské dovolené, náleží matce po skončení mateřské dovolené a otci může začít ihned po porodu. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče současně a trvat může do tří let dítěte. Pokud rodiče čerpají rodičovskou dovolenou současně, příspěvek od státu však dostane za všech okolností pouze jeden z nich. Rodičovský příspěvek činí 300 000 Kč na jedno dítě anebo 450 000 Kč v případě dvojčat a vícerčat, avšak musí se čerpat postupně nejméně 8 měsíců, nejvíce 43 měsíců.

Podnikání při mateřské dovolené. Jak na to?

Jak začít podnikat na mateřské/rodičovské dovolené?

Pokud se rozhodnete při mateřské dovolené začít podnikat na vedlejší činnost, je potřeba k tomu získat živnostenské oprávnění, nahlásit se na finanční úřad, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Pokud začnete podnikat na vedlejší činnost na mateřské/rodičovské dovolené, tak velkou výhodou je, že máte úlevy na sociálním a zdravotním pojištění. Sociální pojištění je pro rok 2023 pro vedlejší činnost ve výši 1 178 Kč a zdravotní pojištění se neplatí. Vedlejší výdělečná činnost pro rok 2023 je do výše 96 777 Kč za rok. Pokud vyděláte více, než je tato rozhodná částka, spadáte již do hlavní výdělečné činnosti. Při hlavní činnosti se zdravotní a sociální pojištění počítá dle zisku, min. měsíční zálohy pro zdravotní pojištění pro rok 2023 činí 2 722 Kč a pro sociální pojištění činí 2 944 Kč. Případně lze poté využít paušální daň, která se od roku 2023 rozděluje do tří pásem.

Mají OSVČ nárok na mateřskou?

Pokud jste OSVČ, nárok na peněžitou pomoc v mateřství máte pouze tehdy, když platíte nemocenské pojištění alespoň 270 dní v uplynulých dvou letech a z toho 180 dní v roce před nástupem na mateřskou dovolenou. Čím vyšší pojistné se platilo, tím vyšší máte pak nárok na mateřskou. Výše peněžité pomoci v mateřství je stanovena na 70 % z redukovaného vyměřovacího základu. Minimální nemocenské pojištění pro rok 2023 činí 168 Kč měsíčně a maximální výše činí 3 269 Kč měsíčně, je to však dobrovolné, na rozdíl od sociálního a zdravotního pojištění.

Jak si zažádat jako OSVČ o mateřskou?

Podat žádost lze osobně či online prostřednictvím OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení). Podklad pro žádost o mateřskou dostanete od svého lékaře.

Pokud ovšem začnete pobírat mateřskou, tak nemůžete nadále podnikat jako OSVČ při hlavní činnosti. Jak v takovém případě postupovat, pokud chcete od státu čerpat mateřskou?

Je několik možností:

  • živnost můžete přerušit nebo ukončit
  • živnost nepřerušíte, avšak své podnikání nebudete vykonávat osobně, nýbrž prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob
  • živnost nepřerušíte, avšak nebudete pracovat a jen nadále budete platit zálohy, které se vám při ročním zúčtování vrátí.

Může OSVČ podnikat na rodičovské dovolené?

Na rodičovské dovolené můžete podnikat bez omezení, avšak musíte splnit podmínku, aby vaše dítě netrávilo v jeslích nebo ve školce více než 92 hodin měsíčně.