Je vůbec možné, aby právnická osoba obchodovala s kryptoměnami? Samozřejmě, že ano. Oproti fyzické osobě má i spoustu benefitů v rámci daně z příjmu právnických osob. V dnešním článku se na ně detailně zaměříme.

Zákonná úprava příjmu právnických osob z kryptoměn

V našem předešlém článku věnovanému danění příjmu z kryptoměn fyzickými osobami jsme si nastínili pohled zákona o daních z příjmu na kryptoměny. Jelikož zákon o daních z příjmů upravuje i příjmy právnických osob, je vnímání kryptoměn, coby věci nehmotné, movité, zastupitelné, i u daně z příjmu právnických osob zcela identické. 

S ohledem na skutečnost, že každá právnická osoba má povinnost vést účetnictví, setkáváme se zde v sérii Jak se daní kryptoměny s novým pohledem, a to z hlediska účetnictví. Kryptoměny totiž z pohledu účetnictví povedete ve skupině zásoby “svého druhu”, neúčtujete je stejně jako peníze.

Stejně jako na obchodování s kryptoměnami u fyzických osob, je výnos z obchodování s kryptoměnami příjmem právnické osoby a podléhá tak zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o daních z příjmů”).

Daň z příjmu právnických osob

Poplatníky daně z příjmu právnických osob jsou v zákoně přímo specifikované právnické osoby.

Předmětem daně v oblasti kryptoměn mohou být následující činnosti: 

  • těžba kryptoměn, 
  • směna kryptoměny za zboží nebo službu (nákup/prodej),
  • směna kryptoměny za fiat měnu tj. jakoukoli měnu uznávanou ČNB (např. Kč, USD, EUR,…).

Pro zjištění příjmů z kryptoměn se užije jedna z metod oceňování:

a) metodou váženého aritmetického průměru - vypočítáte průměrnou cenu každé zakoupené kryptoměny a výslednou částku odečtete od ceny, za kterou jste kryptoměnu prodali.

b) metodou FIFO (First In First Out) - při této metodě si vedete záznamy kolik kusů kryptoměny jste prodali za jakou částku a tyto do výpočtu zahrnete.

Základ daně pak tvoří rozdíl mezi příjmy (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, nebo příjmy od daně osvobozené) a výdaji.

K rozvrhovému dni je pak doporučováno oceňovat zásoby “svého druhu” interní oceňovací vyhláškou.

Sazba daně je oproti dani z příjmu fyzických osob jednotná a činí 19 %.

Jaké výhody má daň z příjmu právnických osob?

Oproti dani z příjmu fyzických osob má obchodování s kryptoměnami pro právnické osoby i některé výhody.

Můžete do základu daně promítnout i ztrátu z obchodování s kryptoměnami. Oproti fyzické osobě si také můžete od základu daně odečíst celou řadu nákladů, nejen transakční (poplatky na burze), ale i náklady na kancelář, firemní automobil, a další.

Základ daně si také můžete snížit darováním na veřejně prospěšné účely až do výše 10 %  základu daně. 

Zdroje: