S inflací na vzestupu je ochrana vašich úspor klíčová. Přečtěte si náš článek, kde odhalujeme, jak můžete své úspory chránit před rostoucí inflací. Naučte se, jak zvládnout inflaci.

Vysoká míra inflace je způsobena více faktory. Velký vliv má pandemie covid-19, kvůli které se narušily dodávky zboží a došlo ke zvýšení poptávky domácností. Dalším faktorem je válka na Ukrajině, jelikož způsobila nárůst ceny ropy a zemního plynu. Peníze momentálně ztrácejí hodnotu přibližně 10 % ročně, tudíž spořící účty a stavební spoření nejsou nejvhodnější pro ochranu peněz. 

Nákup akcií 

Při nákupu akcií si kupujete podíl v dané společnosti, která akcie vydala. Pro společnosti představují akcie způsob, jak získat peníze na financování růstu, produktů a dalších iniciativ. Pro investory je to způsob, jak efektivně nejen ochránit peníze před inflací, ale i je zhodnotit. Další výhodou držby akcií je, že při držení cenného papíru déle než tři roky, nejsou příjmy zdaňovány, nazývá se to časový test. Návrat vložených finančních prostředků je možný dvěma způsoby:

  • Cena akcií se zhodnocuje, což znamená, že stoupá. Pak můžete akcie prodat se ziskem či je případně ještě dále držet a spekulovat o dalším růstu.
  • Akcie vyplácí dividendy, což je výnos vyplácený emitentem akcionářovi. Ne všechny akcie vyplácejí dividendy, ale mnohé ano. Dividendy jsou platby akcionářům z příjmů společnosti a jsou obvykle vypláceny čtvrtletně.

Nemovitosti 

Nemovitosti jsou považovány za stabilní investice. Neustále rostou úrokové sazby, díky čemuž se lidé spíše rozhodují pro pronájem než pro koupi bytu. To poskytuje investorům stálou nabídku potenciálních nájemníků do jejich investičního bytu. Koupě nemovitosti je ovšem výhodná nejen se záměrem danou nemovitost následně pronajímat. Samotná nemovitost časem narůstá na hodnotě, a tak koupí nemovitosti nikdy neuděláte chybu. Jedinou nevýhodou nemovitostí je, že jsou méně likvidní, tudíž následný prodej bytu či domu může trvat někdy i dlouhé měsíce. 

Investice do zlata

Zlato je bráno jako ideální protiinflační nástroj po celém světě pro svou hodnotu a bohatou historii. Mince obsahující zlato se objevily kolem roku 650 př.n.l. V průběhu staletí lidé drželi zlato z různých důvodů. Je to kov, ke kterému se vracíme, když jiné formy měny nefungují, což znamená, že má vždy určitou hodnotu a slouží jako pojistka proti těžkým časům. Nakoupit lze zlaté slitky, cihly, investiční mince či cenné papíry těžařských společností. 

Investice do umění

Pro uchování hodnoty peněz jsou také vhodná umělecká díla, jako jsou především obrazy. Ovšem své peníze můžete také vložit do pamětních mincí, automobilových veteránů či do vinylových desek.