FakturaOnline.cz je nástroj, který slouží k vystavování faktur. Nahrazuje tak například excel, nebo složité účetní programy. Vše funguje online.

Pro vyzkoušení všech funkcí je k dispozici TRIAL verze, která odpovídá tarifu PREMIUM a trvá po dobu 5 týdnů.

Po skončení zkušebního období jsou k dispozici dva roční tarify - MINI a PREMIUM. 

 

FakturaOnline.cz umí vystavovat hned několik druhů faktur. Patří mezi ně: 

Vystavené faktury je možné stáhnout (ve formátu PDF, ISDOC a XML) či v závislosti na zvoleném předplatném například upravovat či s nimi provádět hromadné akce. 

Výhodou FakturaOnline.cz je kromě jednoduchosti a rychlosti vystavení faktur také napojení systému nejen na ARES, ale i další databáze, které se při zadávání fakturačních údajů automaticky párují a vyplní za uživatele všechna data.