FakturaOnline.cz je nástroj, který slouží k vystavování faktur. Nahrazuje tak například excel, nebo složité účetní programy. Vše funguje online.

Pro vyzkoušení všech funkcí je k dispozici zkušební verze zdarma, která odpovídá tarifu PREMIUM a trvá po dobu 5 týdnů.

Po skončení zkušebního období jsou k dispozici dva roční tarify - MINI a PREMIUM

Druhy faktur

FakturaOnline.cz umí vystavovat hned několik druhů faktur. Patří mezi ně: 

Vystavené faktury je možné stáhnout (ve formátu PDF, ISDOC, XML a XLSX) či v závislosti na zvoleném předplatném například upravovat či s nimi provádět hromadné akce. Pro uživatele tarifu Premium jsou k dispozici také Reporty, kde lze faktury filtrovat dle časového období, odběratele, typu dokladu a dalších parametrů.

Výhodou FakturaOnline.cz je kromě jednoduchosti a rychlosti vystavení faktur také napojení systému nejen na ARES, ale i další databáze, které se při zadávání fakturačních údajů automaticky párují a vyplní za uživatele všechna data. 

Registrujte se k zkušebnímu období ZDARMA a vyzkoušejte všechny funkce, které  FakturaOnline.cz nabízí!