Při vystavování faktur s FakturaOnline.cz si uživatel může vybrat z několika druhů. Jedním z nich je také opravný daňový doklad.

Opravný daňový doklad

Dříve se u opravného (daňového) dokladu používaly dva termíny - dobropis a vrubopis. Ty jsou nyní legislativou nahrazeny jako Opravný daňový doklad. Ten je vystavován v případě, že je nutné upravit, nebo zcela stornovat cenu, změnit hodnoty DPH, apod. u dokladu, který byl již vystaven dříve. Tento druh faktury je možné vystavit také s FakturaOnline.cz.

❗️U neplátců DPH se nejedná o daňový doklad. U neplátců DPH se provádí storno faktury. To je další faktura se stejnými položkami, jako u originálního dokladu, jen částky jsou uvedeny v minusové hodnotě. Nejedná se o druh: Opravný daňový doklad, ale o další fakturu.

U plátců DPH je v případě potřeby vystavení opravného daňového dokladu postup skrze možnost volby druhu faktury: Opravný daňový doklad

Při vytváření tohoto druhu faktury je nutné dbát na následující náležitosti: 

  • Uvést do poznámky důvod snížení/zvýšení/storna ceny či úpravy hodnoty daně, 
  • Mít stejného dodavatele a odběratele jako na původní faktuře, 
  • Dodržet původní variabilní symbol faktury. 

 

Ukázka vystavení opravného daňového dokladu:

Vzor opravného daňového dokladu:

Opravný danový doklad vzor