Přenesená daňová povinnost faktura

Přenesená daňová povinnost je daňový režim, který funguje mezi dvěma plátci DPH. V tomto případě za zboží nebo službu státu neodvádí daň dodavatel (vystavovatel faktury), ale odběratel. Zároveň může být částka v případě nároku vyplacena zpět.

Tato možnost je ovšem aplikovatelná jen na některé druhy zboží a služeb. Více informací, jak takovou fakturu vystavit pomocí FakturaOnline.cz můžete najít zde.

Přenesená daňová povinnost - vzor | Faktury ke stažení

Video ukázka

Přenesená daňová povinnost - vzor