Na této stránce naleznete ukázku všech druhů účetních dokladů, které je možné s FakturaOnline.cz vygenerovat během pár minut. U jednotlivých typů naleznete také jejich náležitosti.

Faktura plátce DPH - daňový doklad

Jedná se o daňový doklad, který tak musí být ze zákona i označen. Mezi další náležitosti patří: jméno, adresa, IČO a DIČ odběratele i dodavatele a data vystavení a splatnosti. U tohoto typu dokladu je povinné uvést také základ daně a % výše DPH u jednotlivých položek, zároveň nemusí obsahovat podpis či razítko.

Faktura neplátce DPH

Tento typ faktury je oproti daňovému dokladu zjednodušen o položky spjaté s daní. V tomto případě musí faktura obsahovat jméno, adresu, IČO, případně DIČ odběratele i dodavatele a data vystavení a splatnosti. Na výsledném nemusí být vlastnoruční podpis či razítko vystavovatele.

Zálohová faktura

Jedná se o fakturu, na jejímž základě se platí fakturovaná částka za produkty či služby předem - jako úhrada zálohy. Náležitosti jsou stejné, jako například u faktury pro plátce či neplátce DPH (v závislosti na druhu zálohové faktury).

Proforma faktura

Proforma faktura není účetním a tedy ani daňovým dokladem, ale předchází skutečné faktuře, či faktuře zálohové. Údaje uvedené na tomto dokladu mají pouze informativní charakter a slouží například jako cenová nabídka pro odběratele. Na vzoru proforma faktury si všimněte zejména sdělení, že tento doklad není daňovým dokladem, které je povinné.

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad slouží k opravě vystavených faktur v případě, že je nutné změnit některé údaje, například základ či výše DPH. Náležitosti jsou stejné jako u dokladů plátců či neplátců DPH jen zde je nutné uvést důvod, proč dochází k opravě již vystaveného dokladu.

Přenesená daňová povinnost faktura

Přenesená daňová povinnost je daňový režim, který funguje mezi dvěma plátci DPH. V tomto případě za zboží nebo službu státu neodvádí daň dodavatel (vystavovatel faktury), ale odběratel. Zároveň může být částka v případě nároku vyplacena zpět.