Na této stránce naleznete ukázku všech druhů účetních dokladů, které je možné s FakturaOnline.cz vygenerovat během pár minut. U jednotlivých typů naleznete také jejich náležitosti.

Jedná se o daňový doklad, který tak musí být ze zákona i označen. Mezi další náležitosti patří: jméno, adresa, IČO a DIČ odběratele i dodavatele a data vystavení a splatnosti. U tohoto typu dokladu je povinné uvést také základ daně a % výše DPH u jednotlivých položek, zároveň nemusí obsahovat podpis či razítko.

Tento typ faktury je oproti daňovému dokladu zjednodušen o položky spjaté s daní. V tomto případě musí faktura obsahovat jméno, adresu, IČO, případně DIČ odběratele i dodavatele a data vystavení a splatnosti. Na výsledném nemusí být vlastnoruční podpis či razítko vystavovatele.

Jedná se o fakturu, na jejímž základě se platí fakturovaná částka za produkty či služby předem - jako úhrada zálohy. Náležitosti jsou stejné, jako například u faktury pro plátce či neplátce DPH (v závislosti na druhu zálohové faktury).

Proforma faktura není účetním a tedy ani daňovým dokladem, ale předchází skutečné faktuře, či faktuře zálohové. Údaje uvedené na tomto dokladu mají pouze informativní charakter a slouží například jako cenová nabídka pro odběratele. Na vzoru proforma faktury si všimněte zejména sdělení, že tento doklad není daňovým dokladem, které je povinné.

Opravný daňový doklad slouží k opravě vystavených faktur v případě, že je nutné změnit některé údaje, například základ či výše DPH. Náležitosti jsou stejné jako u dokladů plátců či neplátců DPH jen zde je nutné uvést důvod, proč dochází k opravě již vystaveného dokladu.

Přenesená daňová povinnost je daňový režim, který funguje mezi dvěma plátci DPH. V tomto případě za zboží nebo službu státu neodvádí daň dodavatel (vystavovatel faktury), ale odběratel. Zároveň může být částka v případě nároku vyplacena zpět.