FakturaOnline.cz umožňuje vystavit několik druhů faktur, mezi nimi také Fakturu s přenesenou daňovou povinností. 

Faktura s přenesenou daňovou povinností

Tento druh faktury se vystavuje v případě, kdy daň nepřiznává a neodvádí dodavatel služby nebo zboží, ale odběratel. DPH tedy nezaplatí odběratel dodavateli, nýbrž jej odvádí přímo státu. 

Možnost přenesené daňové povinnosti není aplikovatelná na všechny služby a zboží, a zároveň jde o systém pouze mezi plátci DPH. Přenesená daňová povinnost není aplikovatelná pro koncové uživatele.

 

Přenesená daňová povinnost - náležitosti faktury:

  • Základní údaje pro fakturaci (IČO, datum zdanitelného plnění, ...) 
  • Hodnoty DPH, které platí odběratel služby či zboží
  • V poznámce musí být uvedeno, že DPH odvádí odběratel

❗️ FakturaOnline.cz vyplňuje poznámku automaticky při výběru druhu faktury - Přenesená daňová povinnost. Při vystavování tak není nutné do poznámky nic dalšího zadávat. 

Vzor přenesené daňové povinnosti

Přenesená danová povinnost vzor

Návod, jak tento doklad vystavit je v následujícím videu: