Jedná se o daňový doklad, který tak musí být ze zákona i označen. Mezi další náležitosti patří: jméno, adresa, IČO a DIČ odběratele i dodavatele a data vystavení a splatnosti. U tohoto typu dokladu je povinné uvést také základ daně a % výše DPH u jednotlivých položek, zároveň nemusí obsahovat podpis či razítko.

Takto vystavená faktura pomocí FakturaOnline.cz je platným daňovým dokladem, který lze v PDF formátu přímo v aplikaci odeslat e-mailem na odběratele.

Další informace naleznete například zde.

<span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.templates.show.description_html">Description Html</span>

Video ukázka

Faktura plátce DPH - vzor