Faktura plátce DPH - daňový doklad

Jedná se o daňový doklad, který tak musí být ze zákona i označen. Mezi další náležitosti patří: jméno, adresa, IČO a DIČ odběratele i dodavatele a data vystavení a splatnosti. U tohoto typu dokladu je povinné uvést také základ daně a % výše DPH u jednotlivých položek, zároveň nemusí obsahovat podpis či razítko.

Takto vystavená faktura pomocí FakturaOnline.cz je platným daňovým dokladem, který lze v PDF formátu přímo v aplikaci odeslat e-mailem na odběratele.

Další informace naleznete například zde.

Faktura plátce DPH - vzor | Faktury ke stažení

Video ukázka

Faktura plátce DPH - vzor