Tento typ faktury je oproti daňovému dokladu zjednodušen o položky spjaté s daní. V tomto případě musí faktura obsahovat jméno, adresu, IČO, případně DIČ odběratele i dodavatele a data vystavení a splatnosti. Na výsledném nemusí být vlastnoruční podpis či razítko vystavovatele.

S FakturaOnline.cz vystavíte fakturu během několika minut a ušetříte tak spoustu času oproti excelovským tabulkám.

Další informace naleznete například zde.

<span class="translation_missing" title="translation missing: cs-CZ.templates.show.description_html">Description Html</span>

Video ukázka

Faktura neplátce DPH - vzor