Všechny vystavené faktury, včetně jejich stavu, si lze zobrazit v jednoduchém grafickém přehledu v sekci Statistiky.

Kde statistiky najít? 

Najdete je v hlavním menu horního panelu. 

Zobrazení statistik pro vystavené a zaplacené faktury lze najít v sekci PŘEHLEDY.

 

Filtrování faktur

Faktury lze filtrovat dle časového období, odběratele a typu dokladu. V případě časového období má uživatel k dispozici několik předvolených časových období, nebo si může zvolit vlastní časový úsek

Výběr pro filtrování období či odběratele je u statistik Fakturaonline.cz velmi intuitivní.

Dle vybraných filtrů zde také najdete grafická přehled faktur. Přehled znázorňuje částky, které:

  • byly odeslány
  • byly zaplaceny
  • jsou po splatnosti 
  • jsou vedeny jako návrhy
  • celkovou sumu všech faktur 

Stejně tak je možné hromadné stažení faktur vystavených dle nastavených filtrů.