Při vystavení jakéhokoli druhu faktury je k dispozici možnost nahrání loga a razítka firmy, které se budou zobrazovat na vystavených fakturách. Níže jsou popsány všechny důležité informace, včetně toho, jaké soubory využít, atd. 

Kam logo a razítko nahrát?

Soubory je možné vložit přímo v sekci Vystavit fakturu v části Obecné nastavení

Tato sekce může být primárně skrytá a je nutné ji nejdříve rozbalit.

Soubory uživatel vybere ze svého počítače a musí být v následujících formátech: jpg, jpeg, gif nebo png. FakturaOnline.cz si poradí s oříznutým formátem bez pozadí, tak také s plným obrázkem.

Důležité je volit dostatečnou velikost souboru, v případě malého obrázku nemusí být vše jasně čitelné a u velkého může mít uživatel problém, aby se celý soubor vešel do výseče pro logo či razítko. 

⚠️ Nahraný soubor bude automaticky použit na všechny další faktury, které uživatel vystaví.

Jak nahrát logo a razítko na fakturu.

V pravém sloupci jsou dále možnosti Logo a Razítko, kam je možné soubory nahrát. 

Jaké jsou možnosti práce s logem a razítkem?

Logo i razítko lze dále upravovat tak, aby se na fakturách zobrazovali přesně tak, jak uživatel potřebuje. Mezi funkce práce s těmito soubory patří ořez či úprava velikosti. FakturaOnline.cz zároveň hlídá, aby měl výsledný soubor správnou velikost pro faktury a nedocházelo tak k deformování obrázků.