FakturaOnline.cz nabízí řadu funkcí, které našim uživatelům usnadňují fakturaci. Mezi ně se řadí i jednoduchá práce s položkami faktur. Položky faktury můžete uložit do seznamu, aktivovat funkci nápovědy a využívat mnoho dalších funkcí pro rychlé a efektivní fakturování.

Napovídání položek faktury

Po zapnutí funkce našeptávače položek faktury stačí při vyplňování položky zadat prvních pár znaků a FakturaOnline.cz vám následně ze seznamu nabídne již jednou zadané položky se stejným názvem. Pokud chcete některou položku ze seznamu odstranit, učiníte tak jednoduše kliknutím na ikonu koše.

Napovídání položek faktury


Napovídání položek faktury lze jednoduše vypnout a zapnout v sekci Můj účet - Nastavení účtu.

Vypnutí a zapnutí napovídání položek faktury
Vypnutí a zapnutí napovídání položek faktury

Uložení položek faktury do seznamu

Pokud pravidelně fakturujete určité položky se stejnou cenou a měrnou jednotkou, funkce ukládání položek do seznamu vám fakturaci značně urychlí a zjednoduší. Skrze tlačítko Vybrat z uložených můžete položku snadno a rychle přidat.

Ukládání položek faktury


Položky uložené v seznamu můžete jednoduše vložit do faktury, ale také je kdykoli upravit či ze seznamu smazat.

Ukládání položek faktury

Přidání nové položky do seznamu

Pokud chcete do seznamu uložit novou položku, stačí kliknout na Přidat položku a přednastavit její název, měrnou jednotku, sazbu DPH a cenu. Po vyplnění je třeba novou položku Uložit.

Přidání nové položky do seznamu

Další funkce položek faktury

Položky lze po přidání do faktury jedním kliknutím duplikovat, smazat a přetažením měnit jejich pořadí dle vlastní preference.

Práce s položkami faktury