FakturaOnline.cz představuje novou funkci, která umožňuje přizpůsobit si číslování faktur a výdajů dle vlastních preferencí. Tento návod vám krok za krokem ukáže, jak číselné řady správně nastavit a využívat všech výhod této funkce.

Formát číslování faktur a výdajů je automaticky přednastavený dle aktuálně využívané číselné řady. Pokud se při vystavování nové faktury rozhodnete číselnou řadu změnit a přepsat pole Číslo faktury, lze z nabídky zvolit, zda si nové číslování přejete využít pouze jednorázově nebo nastavení upravit trvale.

Číselné řady faktur a výdajů

Stejná nabídka se vám zobrazí i v případě úpravy číslování Výdajů.

Číslování výdajů

Úprava nastavení číselných řad

Pro změnu nastavení číselné řady je tedy možné přepsat pole Číslo faktury/Číslo výdaje při vystavování nového dokladu.

Druhou variantou je přejít do sekce Můj účet a zvolit možnost Číselné řady, kde jednoduše nastavíte požadovaný formát číslování faktur a výdajů, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Úprava nastavení číselných řad

FakturaOnline.cz automaticky přizpůsobuje formát číslování podle aktuálně využívané číselné řady. Chcete-li změnit formát číslování, máte zde možnost vybrat ze tří přednastavených variant nebo si vytvořit vlastní formát číselných řad.

Úprava nastavení číselných řad

Zkratky pro vytvoření číselných řad:

Pro snadné vytváření číselných řad jsou využívány následující zkratky:

  • {YYYY} nebo {YY} – tato proměnná představuje aktuální rok; YYYY=2023, YY=23
  • {MM} – tato proměnná představuje aktuální měsíc
  • {NNNN} – tato proměnná představuje počítadlo čísla faktury s počátečními nulami. Zkratku lze upravit podle požadovaného počtu nul; například {NN} pro 01.

Navrhované formáty číselných řad

  • Formát 1: Rok-Měsíc-Číslo {YYYY}{MM}{NNNN} 

Tento formát kombinuje aktuální rok, měsíc a číselné pořadí faktury.

Příklad: Faktura č. 1 v prosinci roku 2023 bude označena číslem 2023120001.

Formát 1: Rok-Měsíc-Číslo {YYYY}{MM}{NNNN} 
  • Formát 2: Rok-Číslo {YYYY}{NNNN}

Druhý formát vytváří automatické číslování podle roku vystavení a pořadového čísla.

Příklad: Faktura č. 1 roku 2023 bude označena číslem 20230001.

Formát 2: Rok-Číslo {YYYY}{NNNN}
  • Formát 3: Pořadové číslo faktury {NNNN}

Třetí navrhovaný formát zahrnuje pouze číslo faktury.

Příklad: Pokud poslední faktura měla číslo 0001, následující bude označena jako 0002.

Formát 3: Pořadové číslo faktury {NNNN}

💡 Při volbě jakéhokoli formátu lze číselné pořadí faktury upravit v kolonce Pořadové číslo dle aktuální potřeby.

Pořadové číslo

Vytvoření vlastního formátu číslování

Pokud žádný z přednastavených formátů neodpovídá vašim potřebám, můžete si jednoduše vytvořit svůj vlastní za použití výše vysvětlených zkratek.

  • Příklad 1: {YYYY}/{NN}

Tento formát vytvoří číslo faktury/výdaje, kde bude uveden rok vydání, lomítko a pořadové číslo. První faktura v roce 2023 bude označena jako 2023/01.

Příklad 1: {YYYY}/{NN}
  • Příklad 2: VF{YYYY}/{MM}/{NN}

Při vytváření číselné řady můžete do kolonky vkládat i text. Pokud si tedy například přejete mít ve svém číslování označení VF (vydaná faktura), lze text jednoduše vepsat.

První vydaná faktura v prosinci 2023 bude mít název VF2023/12/01.

Příklad 2: VF{YYYY}/{MM}/{NN}

Uložení nastaveného formátu číslování

Po úpravách formátu číslování stačí zvolit možnost Uložit a můžete ihned začít fakturovat!

Uložení nastaveného formátu číslování

💡 FakturaOnline.cz aktualizuje rok vystavení faktury/přidání výdaje a po přechodu do nového roku začne automaticky používat nové číslování.

 

📩Neváhejte nás kontaktovat na emailu podpora@fakturaonline.cz, pokud máte doplňující otázky nebo potřebujete s nastavením číselných řad pomoci. Jsme tu pro vás!