Dlouhodobý hmotný majetek postupně ztrácí na své hodnotě, jeho opotřebení se zaznamenává formou tzv. odpisů. Odpisy rozlišujeme na účetní a daňové a forma odpisu může být rovnoměrná či zrychlená. V tomto článku si vysvětlíme rozdíly mezi nimi.

Co je to odpis majetku?

Odpisy slouží k zaznamenávání postupného snižování hodnoty dlouhodobého majetku v průběhu času. Hmotné věci používáním a vlivem času ztrácejí svou hodnotu a právě tato snižující se hodnota je pro firmu nákladem. Souhrn všech odpisů, které jsou uplatněny od začátku používání majetku jsou oprávky a účtují se do nákladů. Pro výpočet účetní zůstatkové ceny je potřeba od pořizovací ceny majetku odečíst účetní oprávky k majetku. 

Co lze odpisovat? 

Odpisuje se pouze dlouhodobý majetek, který je používán delší dobu než jeden rok a jeho pořizovací cena byla vyšší než 80 000 Kč

odpisy majetku, co vše lze odpisovat?

Odpisy majetku, zdroj: adobe.stock.com

Odpisy účetní vs. daňové

Účetní odpisy vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času reálně opotřebován. Na rozdíl od daňových odpisů jsou účetní odpisy ze zákona povinné pro každou účetní jednotku, která vlastní dlouhodobý majetek. Účetní jednotka si stanoví odpisový plán, ve kterém jsou přehledně odpisy rozloženy.

Daňové odpisy nejsou povinnou formou odpisů, nemusí věrně zobrazovat skutečné opotřebení majetku a snižují základ daně. Výše daňových odpisů se proto uvádí do Přiznání k dani z příjmů. Avšak pokud uplatňujete paušální daň či výdaje paušálem, tak na daňové odpisy nemáte ze zákona nárok. 

Daňové odpisy hmotného majetku

Daňové odpisy hmotného majetku, převzato z: https://www.daneprolidi.cz/aktualita/danove-odpisy-hmotneho-majetku-top.htm

Rovnoměrné vs. zrychlené odpisy

U daňových odpisů jsou možné dva druhy odpisů – rovnoměrné a zrychlené. Způsob, který si zvolíte, pak už nesmíte změnit po celou dobu užívání daného majetku. V případě rovnoměrných odpisů se každý rok odpíše stejná částka. Pouze první rok je výjimka, kdy je sazba nižší.

Koeficient pro rovnoměrné odpisování

Koeficient pro rovnoměrné odpisování majetku

Koeficient pro rovnoměrné odpisování majetku, převzato z: https://money.cz/novinky-a-tipy/dane/rovnomerne-a-zrychlene-odpisy-majetku-jaky-je-rozdil-a-jake-zvolit/

  • První rok: odpis = vstupní cena x sazba v 1. roce / 100
  • Další roky: odpis = vstupní cena x roční sazba / 1000

U zrychlených odpisů se pořizovací cena majetku, jak už název vypovídá, odpisuje zrychleně. Na začátku jsou odpisy nejvyšší a poté se postupně snižují. Výpočet se provádí na základě koeficientů.

Koeficient pro zrychlené odpisování majetku

Koeficient pro zrychlené odpisování majetku, převzato z: https://money.cz/novinky-a-tipy/dane/rovnomerne-a-zrychlene-odpisy-majetku-jaky-je-rozdil-a-jake-zvolit/

První rok: odpis = pořizovací cena / koeficient pro první rok

Další roky: odpis = 2x zůstatková cena / (koeficient pro další roky – rok odpisování)

Pro hmotný majetek pořízený od 1.1. 2020 až do 31.12 2023 lze uplatnit mimořádné daňové odpisy, díky kterým lze majetek v 1. a 2. odpisové skupině rychleji odepsat. Konkrétně se jedná o odpisování během 12 měsíců u majetku spadajícího do 1. odpisové skupiny a během 24 měsíců u majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny.