Základní přístup k fakturaci klientovi spočívá ve vytvoření podrobné a profesionální faktury, ale stejně důležité je vědět, kdy a jak ji sledovat, abyste zajistili včasnou platbu.

Pochopení základů fakturace zákazníkům

 • Význam fakturace v obchodní činnosti

Fakturace není jen o tom, jak dostat zaplaceno, je to základ všech obchodních interakcí. Dobře strukturovaná faktura zajišťuje papírovou stopu pro právní účely, pomáhá při vedení účetnictví a vyjasňuje očekávání mezi vámi a vaším klientem.

 • Klíčové součásti efektivní faktury

Dokonalá faktura obsahuje více než jen dlužnou částku. Měly by v ní být jasně uvedeny všechny detaily, které jsou pro transakci klíčové, od informací o vaší firmě a údajů o klientovi až po podrobný rozpis poskytnutých služeb nebo zboží. Nezapomeňte uvést platební podmínky, abyste podpořili včasné úhrady. O náležitostech, které musí faktura obsahovat, si můžete přečíst zde.

Nastavení procesu fakturace

 • Výběr správného fakturačního softwaru nebo systému

Při výběru fakturačního nástroje hledejte takový, který vám umožní rychle a bez problémů vytvářet faktury online. Vyzkoušejte FakturaOnline ještě dnes a vyzkoušejte si jednoduchost fakturace spolu s funkcemi navrženými pro zefektivnění celého procesu fakturace.

 • Přizpůsobení šablony faktury

Přizpůsobení vaší faktury je klíčové. Zahrňte do ní své logo, zvolte čistý font a použijte barvy své značky. Vždy ponechte prostor pro poznámky specifické pro klienta. Online šablony mohou být výchozím bodem, ale ujistěte se, že vždy přidáte osobní nádech, který bude odrážet jedinečnost vaší firmy.


Příprava faktury

 • Shromáždění všech potřebných informací o prodeji

Organizace podrobností o prodeji předem minimalizuje zpětné komunikace s klientem. Shromážděte všechny informace, od data a popisu zboží nebo služeb až po ceny a daně.

 • Podrobné informace o poplatcích a poskytnutých službách

Rozpis jednotlivých poplatků na faktuře neponechává prostor pro nejasnosti. Transparentně uvádějte ceny, slevy, daně a případné další poplatky, abyste podpořili důvěru a zmírnili případné spory. Zde je zdroj, který vám pomůže strukturovat vystavené faktury.


Odeslání faktury zákazníkovi

 • Rozhodování o správné době vystavení faktury

Obecným pravidlem je zaslat fakturu ihned po poskytnutí služby nebo dodání produktu. Měli byste to však sladit s případnými předchozími dohodami nebo normami v oboru. V případě zálohových služeb může být výhodné vystavit fakturu na začátku fakturačního cyklu.

 • Zajištění zaslání faktury správné kontaktní osobě

U větších organizací si před zapojením potvrďte údaje o oddělení závazků. Při získávání těchto informací může pomoci i navazování kontaktů v rámci společnosti klienta. Při jednání o smlouvě se vždy ptejte na kontaktní osobu.

Sledování faktur

 • Zavedení strategie následné kontroly nezaplacených faktur

Následný e-mail může začít jemnou upomínkou s upozorněním na zaneprázdněnost klienta a postupně se v průběhu času vyvíjet. Šablony jsou k dispozici online, ale přizpůsobte si je tak, abyste zachovali konzistenci se stylem komunikace vaší firmy.

 • Právní kroky v případě nezaplacení

Zpočátku může stačit formální dopis s výzvou k zaplacení, který objasní dlužnou částku a termín splatnosti. Pokud nedojde k žádné reakci, zvažte jako poslední možnost soud pro drobné pohledávky nebo najmutí inkasní agentury. Tento článek vysvětluje postupy vymáhání pohledávek v případě, že čelíte nezaplacení.

Poučení ze zkušeností

 • Pravidelná kontrola procesu fakturace

Zjistěte, zda nedochází ke zpožděným platbám, zda klienti nemají nejasnosti ohledně platebních podmínek nebo zda nelze automatizovat manuální kroky procesu. Častým problémem je nedostatečné sledování faktur po splatnosti - zvažte nastavení automatických upomínek.

 • Přizpůsobení se zpětné vazbě od zákazníků a oborovým standardům

Vyžádejte si od svých klientů zpětnou vazbu k procesu fakturace. Jsou pro ně platební metody dostupné a pohodlné? Sledujte trendy v oboru prostřednictvím webinářů, podcastů a navazování kontaktů, aby vaše fakturace odrážela aktuální standardy. Objevte výhody vyvíjejících se online fakturačních systémů zde.