Domluvili jste se s klientem na rozsahu práce a finančním ohodnocení, hotovou práci jste mu zaslali společně s fakturou a on najednou přestal komunikovat? V tomto článku se dozvíte, jak postupovat při vymáhání pohledávek.

Upozorněte dlužníka na nezaplacenou fakturu

Pokud je vaše vystavená faktura již několik dní po splatnosti, připomeňte se vašemu klientovi o jejím nezaplacení. Někdy se může stát, že váš klient měl dovolenou, e-mail mu zapadl do spamu anebo jen došlo k chybě u jeho účetní, která měla fakturu proplatit. Pokud ani po této upomínce nedojde k zaplacení faktury, napište druhou upomínku a uveďte, že v případě nezaplacení faktury do konkrétního data učiníte určité kroky, může se jednat o zveřejnění dlužníka v registru dlužníků či o zaslání předžalobní výzvy. Klienta předem informujte, co učiníte, pakliže fakturu nezaplatí do vámi stanoveného data, zpravidla se udává lhůta 7 dnů. 

Nově připravujeme u tarifu PREMIUM automatickou možnost odesílání e-mailů o upozornění o konci splatnosti či o překročení splatnosti u faktury. K odeslání e-mailu bude stačit pouhých pár kliknutí, čímž vám ušetříme spoustu času.

Zveřejnění dlužníka

Pokud ani po několika upomínkách nedošlo k uhrazení faktury, můžete přejít k dalšímu kroku, kterým je zveřejnění dlužníka v Centrálním registru dlužníků. Být uveden v tomto registru rozhodně není nic dobrého pro pověst podniku, tudíž jakmile upozorníte klienta, že se chystáte k tomuto kroku, je možné, že obratem fakturu uhradí.

Jak vymáhat pohledávky?

Předžalobní výzva

Předžalobní výzvu je nutné zaslat doporučeně dopisem anebo datovou schránkou minimálně 7 dní před podáním samotné žaloby. V případě, že je dlužníků více, je potřeba předžalobní výzvu zaslat každému z nich.

Předžalobní výzva by měla obsahovat:

 • výši dluhu
 • označení dlužníka a věřitele
 • popis okolností vzniku dluhu
 • výzvu k uhrazení
 • upozornění, že hodláte dluh vymáhat soudně
 • datum a podpis (věřitele anebo jeho právního zástupce)

Podání žaloby

V předžalobní výzvě jste uvedli, že pokud nedojde k jejímu uhrazení, dojde k soudu. Žalobu opět můžete podat sami anebo v zastoupení advokáta.

Žalobní výzva by měla obsahovat: 

 • označení soudu, kterému je určena
 • označení stran řízení, což je žalobce a obžalovaný, případně právní zástupce
 • označení žaloby
 • popis rozhodných skutečností
 • označení důkazů
 • návrh řešení neboli čeho se žalobce domáhá
 • datum a podpis

Pokud je žaloba správně podána a doložena důkazy, může být soudem rozhodnuta platebním rozkazem i bez jednání. V případě, že podklady pro rozhodnutí nejsou jednoznačné, je zahájeno soudní řízení. Poplatek za soudní řízení činí 5 % ze žalované částky. Avšak pokud soud vyhrajete, náklady na soudní poplatek vám budou uhrazeny protistranou.