S narůstající inflací se lidé stále uchylují ke snaze uložit své úspory tak, aby z nich inflace ukrajovala co nejméně. Nakupují věci, ale hlavně investují. Protože už ani spořící účty nestačí, hledají jinou alternativu, třeba i tu riskantnější. Nakupují kryptoměny. Otázkou zůstává jak kryptoměny zahrnout do daňového přiznání a musí tam být?

Jsou kryptoměny opravdu alternativou peněz?

Kryptoměny jsou známé jako měny virtuální, digitální nebo převodní tokeny. Základní dělení kryptoměn je na bitcoiny (BTC) a altcoiny (Alty). Mezi altcoiny můžeme zahrnout všechny kryptoměny vzniklé jako alternativa bitcoinu. Patří sem tedy ethereum, BNB, litecoin, tether, dogecoin, solana, polkadot, nebo cardano.

Získat kryptoměny můžete různým způsobem, z těch tradičních to bude nákupem na burze kryptoměn, těžbou, ale i darem, nebo děděním. Kryptoměny v běžném platebním styku můžete použít při virtuálních nákupech zboží nebo služeb. Z pohledu práva se ale vždy o peníze nejedná, zejména v oblasti daní!

Danění kryptoměn z pohledu zákona o daních z příjmů

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka ČR opakovaně konstatují, že kryptoměny (bitcoiny) nejsou bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Jejich stanoviska naleznete na jejich webových stránkách (Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka ČR).

Z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jsou kryptoměny věcí. Konkrétně věcí nehmotnou, movitou a zastupitelnou.

Kvůli shora uvedenému pohledu českého právního řádu tak kryptoměny nejsou považovány za investice v pravém slova smyslu. Nebudeme tak zisk z nich danit jako příjmy z kapitálového majetku. Tím se také dostáváme k zodpovězení věčné otázky, zda se zisky z obchodování s kryptoměnami musí danit. Skutečně musí. Zisk z obchodování s kryptoměnami můžete danit jako příjem ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o daních z příjmů”), pokud máte pro obchodování s nimi založenou živnost a jste podnikatelem. V naprosté většině případů však budete zisk z obchodování s kryptoměnami zahrnovat do ostatních příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů. Tento postup dopadá na všechny zaměstnance či OSVČ, kteří v obchodování s kryptoměnami nepodnikají.

Nutno podotknout, že i právnické osoby jsou povinny podle § 18 zákona o daních z příjmů zisk z obchodování s kryptoměnami danit.

Danění kryptoměn z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty

Díky shora uvedenému rozsudku SDEU tak došlo k osvobození od platby DPH podnikatelů, kteří poskytují služby v oblasti směnárenství (směna kryptoměny za FIAT měnu - např. Kč, EUR, USD, či jinou). Stejně tak je osvobozeno i obchodování s kryptoměnami (tj. nákup, nebo prodej) za účelem získávání pravidelného příjmu, neboť se jedná o finanční činnost.

Činnosti, které naopak podléhají daňové povinnosti jsou:

  • služby spočívající v nájmu/pronájmu technologického zařízení na těžbu kryptoměny,
  • prodej zboží a služeb plátce daně z přidané hodnoty, uskutečňované za úplatu zcela nebo zčásti kryptoměnou.

Závěr

Ze shora uvedeného je patrné, že oblast danění kryptoměn je velmi široká a rozhodně není radno ji podceňovat. Neodvedení daně z příjmu ze zisku z kryptoměn by vás později mohlo přijít hodně draho. V poslední době se totiž finanční správa v tomto směru aktivovala a začala neodvedené daně doměřovat a ukládat sankce.

V příštím díle této série o danění kryptoměn se podíváme na daň z příjmů, kde rozebereme co vše tvoří předmět daně a jak se vypočítává.

Zdroje: