S FakturaOnline.cz už vás žádná jazyková bariéra nezastaví! Vyberte si z nabídky 9 jazyků a fakturujte do všech koutů světa!

Jak zvolit jazyk faktury?

Jazyk faktury lze vybrat přímo při vystavování faktury v sekci Obecné nastavení.

K dispozici jsou následující možnosti: 

  • Čeština
  • Slovenština
  • Polština
  • Angličtina
  • Němčina
  • Francouzština
  • Španělština
  • Srbština
  • Holandština

Jazyk faktury

 

❗️ Při výběru daného jazyka zůstane formulář v češtině, ale po vystavení bude faktura ve zvoleném cizím jazyce.

 

Invoice in English