Jaký je klíč k zajištění rychlé platby za poskytnuté služby? Zásadní je dobře napsaná, jasná a profesionální faktura. Může to však být poněkud složité, zejména pokud ji vytváříte ručně. Přímočará odpověď spočívá v pečlivém uvádění všech požadovaných informací, dodržování strukturovaného formátu a pochopení základní právní normy - pro vytvoření dokonalé faktury je však třeba vzít v úvahu i další faktory.

Zásadní je shromáždit potřebné informace ještě předtím, než začnete.

Krok 1: Shromáždění informací pro napsání faktury

Začněte výčtem nezbytných informací, které potřebujete mít po ruce před vystavením faktury. Patří sem údaje o prodávajícím a kupujícím, jako je celé jméno, adresa a kontaktní údaje, dále datum služby nebo prodeje a jasný popis zboží nebo služeb.

Krok 2: Jak zvolit profesionální formát pro fakturu

Rozvržení faktury je nejdůležitější. Nejde jen o to, co do ní zahrnete, ale i o to, jak to prezentujete. Detaily, jako je konzistentní rukopis a rovné a rovnoměrně rozmístěné řádky, mají velký vliv na to, aby vaše faktura vypadala profesionálně.

Co by na faktuře nemělo chybět:

 • záhlaví s názvem vaší firmy nebo logem
 • část s kontaktními údaji
 • hlavní část s informacemi o zboží nebo poskytnutých službách
 • zápatí s údaji o platbě a celkovou částkou

Krok 3: Zapište si základní prvky faktury

V tomto kroku se ujistěte, že vaše faktura obsahuje všechny klíčové informace, které jsou nezbytné pro její platnost a snadnou orientaci. Zahrňte následující prvky:

 1. identifikaci obou zúčastněných stran
 2. jedinečné číslo faktury pro účely sledování
 3. datum vystavení faktury a jasné platební podmínky
 4. podrobný popis zboží nebo služeb a jejich cen v rámci fakturace
 5. položkový rozpis, který bude obsahovat cenu za každou službu nebo výrobek, příslušné daně a celkovou dlužnou částku

Krok 4: Podrobný popis poskytovaného zboží nebo služeb

Při výčtu poskytovaného zboží nebo služeb použijte odrážky nebo formát tabulky. Díky tomu bude faktura přehledná a profesionální.

Příklad výčtu služeb:

 • provzdušňování trávníku: 2 hodiny po 50 USD/hod
 • úklid zahrady: 3 hodiny po 45 USD/hod
 • poplatek za likvidaci odpadu: 30 USD

Krok 5: Vypočítejte a uveďte celkovou dlužnou částku

V této fázi je důležité správně spočítat celkovou částku, kterou vám zákazník dluží. Postupujte podle následujících kroků:

 • sečtěte náklady na jednotlivé položky a získejte mezisoučet
 • na mezisoučet použijte správnou sazbu daně a zjistěte celkovou částku daně
 • sečtěte mezisoučet a celkovou částku daně a získáte konečnou dlužnou částku

Krok 6: Uveďte platební podmínky a pokyny

V této části faktury jasně uveďte všechny platební podmínky a pokyny, aby zákazník věděl, jak a kdy má platbu provést. Zahrňte datum splatnosti, akceptované platební metody (například bankovní převod, platební karta nebo hotovost), a veškeré potřebné informace jako je číslo účtu a variabilní symbol. Dále můžete uvést, zda nabízíte slevu za včasnou platbu nebo zda se uplatňují sankce za pozdní úhradu. Tím zajistíte, že klienti mají všechny potřebné informace k rychlé a přesné platbě.

Krok 7: Kontrola a finalizace faktury

Před odesláním faktury je důležité provést důkladnou kontrolu všech uvedených údajů. Tím zajistíte, že faktura je správná a profesionálně zpracovaná. Zkontrolujte následující body:

 • překontrolujte výpočty jednotlivých položek a celkovou částku
 • zkontrolujte, zda jsou kontaktní údaje správné a čitelné
 • zkontrolujte přehlednost platebních podmínek

Krok 8: Porozumění právním požadavkům a normám

Při vystavování faktur je nezbytné dodržovat všechny platné právní předpisy a normy. Zajistěte, že vaše faktura splňuje následující požadavky:

 • Platné daňové identifikační číslo, pokud je to relevantní.
 • Dodržování správného číslování faktur a evidence dat.
 • Uchovávání kopií po zákonem stanovenou dobu.

Každá faktura musí splňovat právní a profesní normy, ale slouží také jako odraz vaší firmy. Dobře zpracovaná faktura nejen zajišťuje platbu, ale také buduje důvěru a profesionalitu. Věnujte jí čas a vyplatí se vám to v podobě dobré pověsti firmy a provozní efektivity.

Pokud chcete ušetřit čas a zjednodušit proces vystavování faktur, vyzkoušejte naši službu FakturaOnline. Nabízíme vám možnost vystavit fakturu rychle a jednoduše ve vašem prohlížeči, bez nutnosti registrace.