Ptáte se, co je faktura a zda v ní není něco víc než pouhá výzva k platbě? Faktury jsou skutečně žádosti o platbu, ale jsou také klíčovými dokumenty, které potvrzují transakci a zajišťují právní a daňové dodržování. Ale nezapomeňte, že struktura a srozumitelnost vaší faktury může významně ovlivnit, kdy a jak dostanete zaplaceno.

Co by měla faktura obsahovat: Povinné elementy

U dokumentu, který má zásadní význam pro zajištění toho, aby vám bylo zaplaceno, je zásadní, aby bezpodmínečně obsahoval určité prvky. Faktura by měla vždy obsahovat kontaktní údaje vaší firmy - jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, aby bylo možné zjistit totožnost prodávajícího. Stejně důležité jsou kontaktní údaje kupujícího; ty označují, komu je faktura vystavena. Nezapomeňte přiřadit jedinečné číslo faktury pro organizační a sledovací účely.

Zde je stručný seznam toho, co dalšího je třeba uvést:

 • Podrobný popis poskytnutého zboží a služeb včetně jednotlivých cen.
 • Datum vystavení faktury a datum splatnosti, aby bylo možné řídit finanční očekávání.
 • Jasně uvedenou celkovou dlužnou částku spolu s případným rozpisem daní.

Jak vybrat správný typ faktury pro vaše transakce

Různé transakce vyžadují různé typy faktur, což může ovlivnit rychlost a snadnost platby.

 1. Proforma faktura: Zasílá se před poskytnutím zboží nebo služeb. Nastiňuje očekáváné náklady a není žádostí o platbu.
 2. Obchodní faktura: Zasílá se po poskytnutí zboží nebo služeb. Znamená dokončení transakce a je formální žádostí o platbu.
 3. Dobropis: Označuje snížení částky, kterou kupující dluží, třeba z důvodu vrácení zboží nebo slevy.
 4. Zálohová faktura: Zasílá se před poskytnutím zboží nebo služeb jako žádost o platbu předem, tedy předem vystavená faktura na zálohu.

Chcete-li zjednodušit tvorbu různých faktur, zvažte použití nástrojů, jako je FakturaOnline, který nabízí řadu šablon.

Právní předpisy faktur: Jak dodřet normy

Faktury nejsou jen žádosti o platbu, ale také důležité právní dokumenty. Musí obsahovat daňové identifikační číslo a rozpis zboží nebo služeb s příslušnými daněmi.

Tip: Vždy se poraďte s odborníkem na obchodní právo nebo účetním, abyste se ujistili, že vaše faktury splňují aktuální právní normy a předpisy. Vyhnete se tak právním komplikacím a zajistíte bezproblémový chod podniku.

Jak na strukturu faktury pro lepší přehlednost

Vaše faktura by měla být nejen úplná, ale také přehledně strukturovaná. Zvažte následující vizuální uspořádání:

 • Logo vaší firmy v levém horním rohu
 • Výrazně zobrazené slovo "Faktura".
 • Číslo faktury a datum splatnosti zarovnané na pravé straně
 • Kontaktní údaje vaší firmy, včetně adresy, telefonního čísla a e-mailu, pod logem
 • Kontaktní údaje klienta na levé straně pod názvem faktury
 • Seznam poskytovaných služeb nebo zboží s podrobným popisem, množstvím a cenou
 • Mezisoučet, DPH a celková částka k úhradě přehledně uvedeny na konci faktury
 • Platební údaje včetně čísla účtu a variabilního symbolu
 • Podpis nebo razítko vaší firmy ve spodní části faktury (volitelné)

Takto strukturovaná faktura bude přehledná a profesionální, což usnadní její zpracování jak vám, tak vašim klientům.

Post-fakturační strategie: Jak zajistit včasnou platbu

Po odeslání faktury mohou následné kroky významně ovlivnit tok peněz a vztahy se zákazníky.

Nezapomeňte na tyto postupy:

 • Fakturu odešlete neprodleně po uskutečnění transakce.
 • Nabídněte jasné a pohodlné možnosti platby.
 • S blížícím se datem splatnosti zasílejte přátelské upomínky o platbě.

Zaměřením se na tyto detaily mohou majitelé malých firem vytvářet efektivní faktury, které usnadňují včasné platby a podporují zdravé obchodní vztahy.