Díky korona krizi došlo od března k odpuštění základní výše záloh za sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Nyní již nastává doba, kdy se zálohy opět začínají platit.

❗️Byla odpuštěna jen minimální záloha, pokud byly podnikateli vyměřeny zálohy vyšší, platil jen ten rozdíl. 

Minimální výše záloh:

Zdravotní pojištění 2 352 Kč splatné do 8. dne následujícího měsíce. 

Sociální pojištění 2 544 Kč splatné do posledního dne v daném měsíci. 

Termíny pro placení záloh za povinné pojištění pro OSVČ

V případě některých OSVČ ale mohlo dojít k odeslání peněz také během března ještě před vyhlášením “odpustku” od ministerstva financí.

Pokud došlo v březnu k uhrazení záloh: 

  • Částka za zdravotní pojištění se přesouvá na září 2020.
  • Částka za sociální pojištění se přesouvá na září 2020.

Zálohy v březnu neuhrazeny: 

  • Částku za zdravotní pojištění lze zaplatit až do 8. 10. 
  • Částku za sociální pojištění lze zaplatit od 1. - 30. 9. 

V případě, že živnostník odvádí více, než je dané povinné minimum, má dvě možnosti. Buď může měsíčně platit rozdíl mezi minimální a vyměřenou zálohou, nebo pojištění může přestat platit úplně. V ročním vyúčtování (zpětně) na jaře 2021 doplatí rozdíl mezi součtem minimálních záloh a skutečnou výší pojistného podle daného ročního zisku živnostníka.