Osoby samostatně výdělečně činné dále jen OSVČ budou od roku 2023 platit vyšší zálohy na sociální, zdravotní i nemocenské. Důvodem pro zvýšení záloh je zvýšení průměrné mzdy z 38 911 Kč na 40 324 Kč.

Sociální zabezpečení

Pokud OSVČ vykonává hlavní výdělečnou činnost, měsíční zálohy na sociální zabezpečení se vypočítávají na základě rozdílu příjmů a výdajů ze samostatné činnosti (neboli z podnikání). V případě vedlejší činnosti se měsíční zálohy neplatí, pokud se zisk za minulé období vejde do limitu 96 778 korun, který je platný pro rok 2023.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanovilo zvýšení průměrné mzdy, proto minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro rok 2023 činí 2 944 korun (29,2 x 25 % x 40 324 korun). 

Pokud v roce 2023 dojde k zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti, tak se automaticky platí minimální měsíční záloha na sociální zabezpečení, která činí 2 944 korun. Pakliže osoba vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost již od roku 2022 či dříve, tak se počítá na základě jejího dosaženého hrubého zisku v minulém období. Pro OSVČ je ovšem stanoven maximální vyměřovací základ, což znamená, že z částky nad stanoveným stropem se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2023 se vyměřovací základ zvýšil o 67 824 korun na částku 1 935 552 korun. 

Veřejné zdravotní pojištění

Minimální zálohy na veřejné zdravotní pojištění se pro rok 2023 zvyšují na 2 722 korun v případě hlavní činnosti. U zdravotního pojištění se v případě vedlejší činnosti zálohy platit nemusí, ale mohou, jelikož v rámci Přehledu vzniká vždy přeplatek.