Pro vystavení faktury, kdy má být platba odeslána na účet vedený v zahraniční bance je nutné zadat také IBAN a SWIFT. 

Při vystavování faktur pomocí FakturaOnline.cz pro platbu do zahraničí je možnost platby na zahraniční účet v sekci Bankovní účet po zaškrtnutí možnosti Zobrazit IBAN (mezinárodní číslo účtu).

Zobrazit IBAN

IBAN (International Bank Account Number) neboli mezinárodní formát čísla účtu (ten má přidělený také každý běžný bankovní účet pro případ, že by bylo nutné na něj poslat platbu ze zahraničního účtu). 

IBAN má následující strukturu:

  • 2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku)
  • 2 znaky – kontrolní číslice – umožňuje programovou kontrolu čísla – ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
  • 20 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci bank.
  • Číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby – elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci)

IBAN pro fakturaci do zahraničí.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je poskytovatelská společnost, která bankám vydává jedinečný kód, tzv. BIC (Bank Indentifier Code). 

IBAN a SWIFT