Při vystavování faktur s FakturaOnline.cz mají uživatelé možnost přidat do faktury QR kód. Pokud máte se zobrazením QR kódu potíže, následující článek vám ukáže nejčastější chyby, které způsobují problémy s jeho zobrazením.

Faktury s QR kódem

Pro to, aby bylo možné k faktuře přidat také QR kód, musí být splněny 3 podmínky

  • Zvolen typ platby jako Bankovní převod nebo Platební karta
  • Vyplněný bankovní účet
  • Zaškrtnuté pole QR kódu

Zobrazení QR kodu

QR kód - nejčastější chyby

Při splnění výše zmíněných bodů se na faktuře zobrazí QR kód, který si může odběratel naskenovat a jeho pomocí fakturu zaplatit.

Zobrazení QR KÓDU

Nejčastější problémy se zobrazením QR kódu

  1. Nesprávně vyplněné číslo účtu
    Do kolonky Číslo účtu je potřeba vyplnit validní číslo účtu, a to bez mezer mezi jednotlivými číslicemi. QR kód se taktéž nezobrazí, pokud je v této kolonce vyplněn IBAN. Pro vyplnění IBANu slouží samostatná kolonka.
  2. Nesprávně vyplněný IBAN a číslo účtu
    Dalším častým problémem je vyplnění IBANu, který nepatří k zadanému číslu účtu. V tomto případě může vzniknout problém s zobrazením správného QR kódu.

📩Pokud máte se zobrazením QR kódu potíže, neváhejte nás kontaktovat na emailu podpora@fakturaonline.cz.