Hledáte flexibilní pracovní smlouvu, která se přizpůsobí vašemu životnímu stylu? Dohoda o provedení práce (DPP) a Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nabízí možnost krátkodobých projektů, sezónních prací nebo částečných úkolů s novými změnami pro rok 2024. V tomto článku se dozvíte, jak efektivně využít tuto formu zaměstnání, abyste maximalizovali svůj příjem a využili nové nároky na dovolenou, příplatky i změny v odvodech a zdanění. Zjistěte, jak tyto dohody mohou obohatit vaši profesní kariéru.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce (DPP) představuje flexibilní formu zaměstnání, která je oblíbená mezi zaměstnavateli i pracovníky, kteří hledají možnosti práce mimo standardní pracovní poměr. Nejčastěji se se jedná o krátkodobé projekty, sezónní práce nebo částečné úkoly. V tomto článku se podíváme na klíčové změny a pravidla pro rok 2024, které je důležité znát pro správné a efektivní využívání této formy zaměstnání.

Co je DPP a jaké jsou její základní charakteristiky?

DPP je pracovní smlouva, která se sjednává písemně a musí obsahovat několik důležitých bodů:

 • dobu trvání dohody,
 • vymezení úkolu nebo činnosti, kterou má zaměstnanec provést,
 • výši odměny za provedenou práci,
 • rozsah práce, který nesmí překročit 300 hodin ročně.

Důležité je, že zaměstnanec může tuto dohodu uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, avšak s jedním zaměstnavatelem nesmí odpracovat více než 300 hodin ročně.

Změny od roku 2024

Nové limity pro odvody pojištění

Od roku 2024 došlo k významným změnám ve výpočtu odvodů na sociální a zdravotní pojištění:

 • Pro práci u jednoho zaměstnavatele se neplatí odvody z částky do 10 500 Kč (25% průměrné mzdy).
 • Pro práci u více zaměstnavatelů se neplatí odvody z částky do 17 500 Kč (40% průměrné mzdy).

Nárok na dovolenou

Zaměstnanci pracující na DPP nově získávají nárok na dovolenou, pokud doba trvání dohody přesáhne 28 pracovních dní a odpracují alespoň 80 hodin. Pokud dohodář dovolenou nevybere, tak ji bude muset zaměstnavatel proplatit.

Rozvrh pracovní doby a registrace dohod

Zaměstnavatelé musí nyní předem definovat rozvrh pracovních směn a zároveň s ním zaměstnance seznámit, a to alespoň 3 dny před začátkem směny či období, na které se rozvrh vztahuje. Tato změna usnadňuje organizaci práce a plánování. Pro lepší kontrolu dodržování nově nastavených limitů vznikne registr dohod. Všechny dohody o provedení práce (DPP) tak bude nutné nahlásit úřadům.

Příplatky

Nově mají dohodáři nárok na příplatky za práci v noci, o víkendu či ve svátek nebo nárok na neplacené volno při takzvaných překážkách v práci (př. dočasná pracovní neschopnost, nařízená karanténa, ošetřování dítěte nebo jiné osoby).

Daně a pojištění podle výše odměny

Odměna do 10 500 Kč

 • Osvobozeno od sociálního a zdravotního pojištění.
 • Zdaňuje se 15% srážkovou daní, pokud nemáte podepsané prohlášení k dani.
 • Pokud máte prohlášení k dani, můžete uplatnit daňové slevy.

Odměna nad 10 500 Kč

 • Sociální a zdravotní pojištění se odvádí.
 • Platí se 15% zálohová daň, možnost uplatnění daňových slev při podání daňového přiznání.

Výpověď dohody

Dohoda o provedení práce může být ukončena dohodou mezi oběma stranami, výpovědí s patnáctidenní lhůtou nebo okamžitým zrušením z vážných důvodů, jakými jsou porušení pracovních povinností nebo zdravotní problémy.

Další změny od 1. 7. 2024

Od 1. července 2024 dojde k dalším změnám, které ovlivní dohody o provedení práce:

 • Měsíční oznamovací povinnost zaměstnavatelů: Zaměstnavatelé budou mít povinnost každý měsíc oznamovat všechny DPP na ČSSZ do 20. dne následujícího měsíce.
 • Nástup a ukončení zaměstnání: Zaměstnavatelé musí hlásit nástup i ukončení zaměstnání na předem stanoveném tiskopisu Výkazu DPP, a to spolu s uvedením příjmů.
 • Registrace zaměstnavatelů u ČSSZ: Pokud firma zaměstnává pouze pracovníky na DPP, musí se nově registrovat na ČSSZ jako zaměstnavatel. Tato registrace musí být provedena nejpozději do 30. července 2024. K 20. srpnu 2024 budou muset být přihlášeni všichni zaměstnanci na DPP a následně budou měsíčně podávány výkazy DPP až do skončení zaměstnání posledního zaměstnance.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) poskytuje flexibilní rámec pro občasné nebo částečné pracovní aktivity, které nevyžadují plný pracovní úvazek. Tento druh dohody je často využíván pro doplňkové příjmy k hlavnímu zaměstnání, ale i studenty nebo důchodce. 

Základní charakteristika DPČ

DPČ je smluvní vztah, který musí být uzavřen písemně a obsahovat následující informace:

 • dobu, na kterou je smlouva uzavřena,
 • konkrétní úkol nebo činnost, která má být provedena,
 • výši odměny za provedenou práci,
 • rozsah práce, který nesmí průměrně překročit polovinu běžné týdenní pracovní doby po dobu trvání dohody (max. 20 hodin týdně).

Zaměstnanec má možnost uzavřít DPČ s libovolným počtem zaměstnavatelů, což umožňuje značnou míru flexibility.

Právní regulace a finanční aspekty DPČ

Limitace pracovní doby

Celkový roční pracovní čas pro jednoho zaměstnavatele je omezen, aby v průměru za období trvání dohody (maximálně 52 týdnů) nepřesáhl 20 hodin týdně.

Zdanění a odvody pojištění

 • Pro příjmy do 4 000 Kč: Zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádějí sociální ani zdravotní pojištění. V případě, že neplatíte zdravotní pojištění jinde a zároveň nepatříte mezi tzv. "státní" pojištěnce (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené) je vaší povinností platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů ve výši 13,5 % z minimální mzdy (v roce 2024 je to 2 552 Kč). Pokud nemáte podepsané prohlášení k dani, vaše příjmy se zdaňují srážkovou sazbou 15 %, kterou zaměstnavatel strhává přímo, a na tyto příjmy nelze uplatnit žádné daňové slevy. Tyto příjmy také nemusíte uvádět v daňovém přiznání. Naopak, pokud máte podepsané prohlášení k dani, odvádí se zálohová daň 15 % a můžete uplatnit slevy, jako je základní sleva na daňového poplatníka, sleva pro studenty a daňové zvýhodnění pro děti.
 • Pro příjmy nad 4 000 Kč: Příjem podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec hradí 11,6 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel 33,8 % z hrubé mzdy). Platí se 15 % zálohová daň. Pokud nemáte podepsané prohlášení k dani, nelze uplatnit daňové slevy. Po podání daňového přiznání však můžete uplatnit slevu na poplatníka za příslušné daňové období, což může vést k nároku na daňovou vratku. Pokud máte podepsané prohlášení k dani, můžete uplatnit slevy a daňové zvýhodnění pro děti.

DPČ a nemocenské pojištění

Pokud příjem z DPČ nepřesáhne 4 000 Kč a zaměstnanec se tak neúčastní nemocenského pojištění, nevzniká mu nárok na nemocenské dávky. Zaměstnanci s příjmem nad 4 000 Kč se stávají účastníky na nemocenském pojištění a mají tak nárok na nemocenské dávky stejně jako by byli zaměstnáni na základě běžné pracovní smlouvy. 

Výpovědní pravidla

DPČ lze ukončit bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou, což dodává smlouvě na flexibilitě a přizpůsobivosti pro obě strany.

Dohoda o pracovní činnosti tak představuje atraktivní a právně jasně definovaný způsob, jak si zajistit příjem mimo hlavní pracovní poměr, a to s důrazem na flexibilitu.

Shrnutí:

Rok 2024 přináší nová pravidla a výhody, ale také povinnosti, které mohou výrazně ovlivnit vaše pracovní i finanční plány. Ať už jste zaměstnanec hledající flexibilitu, nebo zaměstnavatel usilující o efektivní organizaci práce, porozumění těmto změnám vám umožní lépe využít možnosti, které DPP a DPČ nabízejí. Věnujte pozornost aktualizaci vašich dohod podle nejnovějších pravidel, abyste zajistili bezproblémový průběh vašich pracovních aktivit a finanční jistotu.