Na prahu nové kapitoly vašeho života, kdy se chystáte vstoupit do světa rodičovství, se objevuje řada otázek a rozhodnutí. Jaké finanční podpory mohu očekávat od státu? Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? A co když jsem OSVČ, studentka nebo jsem pracovala v zahraničí? Na tyto a mnohé další otázky se snaží odpovědět náš nejnovější článek, který se věnuje aktuálním informacím o mateřské a rodičovské dovolené v České republice pro rok 2024.

Základní rozdíly mezi pojmy mateřská a rodičovská dovolená jsme si uvedli v našem prvním článku: Podnikání na mateřské a rodičovské dovolené.

V dnešním článku podrobně prozkoumáme podmínky pro získání těchto dávek, včetně výpočtu jejich výše, a nabídneme vám ucelený přehled, který vám pomůže lépe se orientovat v tomto důležitém období. Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, nebo se pohybujete mezi studiem a rodičovstvím, v našem článku najdete vše, co potřebujete vědět o finanční podpoře, kterou můžete využít při příchodu nového člena vaší rodiny.

Finanční pomoc od státu

V České republice rodičům s výpadkem příjmů při narození dítěte pomáhají dvě dávky a to:

  • peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená - mateřská)
  • rodičovský příspěvek (rodičovská dovolená)

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Na mateřskou dovolenou může maminka nastoupit 8- 6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Termín nástupu si v tomto časovém období určuje sama.

Mateřská dovolená trvá ze zákona 28 týdnů, avšak pokud žena porodí dvojčata či vícerčata mateřská dovolená se prodlužuje na 37 týdnů. Součástí mateřské dovolené je peněžitá výpomoc od státu. Mají na ni nárok nejen zaměstnankyně, ale rovněž i podnikatelky, které si platí nepovinné nemocenské pojištění. Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel, peněžitou pomoc poskytuje vždy stát.

1. Podmínky pro získání mateřské

Zaměstnanec

Podmínkou pro obdržení "mateřské" je účast na nemocenském pojištění min. po dobu 270 kalendářních dnů během dvou let předcházejících před nástupem na mateřskou. Znamená to, že pokud jste byla v období dvou let před nástupem na mateřskou alespoň 9 měsíců zaměstnaná, máte na ni nárok. Další podmínkou, kterou je potřeba ještě kromě účasti na nemocenském pojištění splnit, je ta, že v den nástupu na mateřskou musíte být zaměstnaná.

Výjimkou jsou maminky, které během těhotenství ukončí pracovní poměr, ty mají dle zákona ochranou lhůtu 180 dní. Znamená to, že když na mateřskou nastoupí do 180 dní od skončení pracovního poměru, májí nárok na peněžitou podporu v mateřství.

OSVČ

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství OSVČ vzniká, když si matka dobrovolně platí nemocenské pojištění pro OSVČ. Nemocenské pojištění ale není to samé, co zdravotní pojištění. Nemocenské pojištění poskytuje finanční prostředky v případě nemoci nebo mateřství, kdežto zdravotní pojištění slouží k úhradě zdravotní péče (lékařské ošetření, nemocniční léčba, záchranná služba atd.) Aby měla žena nárok na mateřskou, je nezbytné, aby byla účastníkem nemocenského pojištění alespoň devět měsíců v průběhu posledních dvou let, přičemž šest z těchto měsíců musí připadnout na poslední rok.

2. Vyměřovací základ pro mateřskou

Zaměstnanec

Úředníci určují výši peněžité pomoci v mateřství na základě denního vyměřovacího základu, který vypočítávají jako průměr hrubých příjmů za posledních dvanáct měsíců rozpočtených na den (hrubý měsíční příjem × 12 měsíců / 365 dnů).

Mateřská činí 70 procent z vypočteného denního vyměřovacího základu (popsaného výše), který se ještě snižuje pomocí redukčních hranic. Tyto hranice jsou rok 2024 stanovené takto:

  • z částky do 1466 Kč (denní vyměřovací základ) se započítá 100 %,
  • z částky nad 1466 Kč do 2 199 Kč (denní vyměřovací základ) se započítá 60 %,
  • z částky nad 2199 Kč do 4397 Kč (denní vyměřovací základ) započítá 30 %,
  • k částce nad 4397 Kč (denní vyměřovací základ) se nepřihlíží.

Uvádíme příklad pro pochopení výpočtu:

  • maminka s hrubým příjmem 20 000 Kč / měsíčně dostane peněžitou podporu v mateřství ve výši 13 830 Kč/ měsíčně,
  • maminka s hrubým příjmem 35 000 Kč / měsíc dostane peněžitou podporu v mateřství ve výši 24 180 Kč/ měsíc,
  • maminka s hrubým příjmem 50 000 Kč / měsíc dostane peněžitou podporu v mateřství ve výši 33 030 Kč/ měsíc. 

Maximální výše mateřské, které lze v roce 2024 dosáhnout je 53 910 Kč/ měsíc.

OSVČ

Výše mateřské dávky pro OSVČ je především ovlivněna výší odvodů na sociální pojištění, z nichž se dále odvozuje maximální limit pro platbu nemocenského pojištění OSVČ.

V roce 2024 musí všichni podnikatelé, kteří provozují svou hlavní činnost, posílat na sociální pojištění nejméně 3852 Kč měsíčně, to odpovídá maximální možné platbě nemocenského pojištění ve výši 278 Kč. Denní peněžitá pomoc v mateřství činí 304 Kč, celkově tedy 59 584 Kč, což představuje zhruba 8 500 Kč měsíčně. Ten, kdo si přeje vyšší mateřskou dávku, musí rovněž dlouhodobě hradit vyšší částky na sociální pojištění.

3. A jak je to s mateřskou při otěhotnění během studia, práci v zahraničí, či nemocenské?

Studium

Pokud jste nastávající maminka a stále studujete, doba vašeho studia se nezapočítává do období potřebného pro nárok na mateřskou dovolenou. V případě, že žena otěhotní krátce po ukončení studia, lze období vzdělávání na střední, vyšší odborné škole, univerzitě či konzervatoři považovat za přípravu na budoucí kariéru a započítat ho. Avšak pro udělení mateřské musí žena splňovat také další podmínku – být zaměstnaná v den, kdy na mateřskou dovolenou nastupuje.

Nemocenská

Mnoho budoucích matek si klade otázku, zda období předcházející nemocenské, které často využívají kvůli rizikovému těhotenství před samotným zahájením mateřské dovolené, může ovlivnit výši jejich peněžité pomoci v mateřství. Nemusíte se však obávat. Výpočet mateřského příspěvku nijak nezahrnuje období nemocenské. Rozhodující jsou výhradně průměrné příjmy z vašeho zaměstnání v předcházejících dvanácti měsících, tedy před vaší pracovní neschopností.

Práce v zahraničí

Mnoho budoucích matek si láme hlavu s tím, co dělat, pokud měly práci v zahraničí krátce před tím, než otěhotněly. Dokonce i ty matky, které nesplnily potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění v České republice, mohou mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Klíčové je, zda byly v zahraničí součástí místního systému sociálního zabezpečení nebo specifického pojištění pro mateřství a nemoc. V ČR se jedná o sociální pojištění, zatímco v zahraničí může mít toto pojištění různé názvy nebo být částí zdravotního pojištění.

Důležité je také rozlišení mezi pojištěním v rámci Evropské unie a mimo ni. U zemí EU je možné bez problémů sčítat období pojištění, zatímco ve vztahu ke státům mimo EU závisí situace na existenci bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení s Českou republikou. Informace o pojištění v jednotlivých zemích naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení.

Pro započítání doby pojištění získané v zahraničí je nutné, aby matka byla účastníkem nemocenského pojištění minimálně 270 dní během posledních dvou let a byla zaměstnaná v den nástupu na mateřskou dovolenou. Doklady o pojištění zahraničním úřadem je třeba předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, kde vám úředníci poskytnou potřebné instrukce.

Otec a mateřská dovolená

Peněžitou pomoc v mateřství může pobírat nejen matka, ale i otec dítěte nebo manžel maminky, pokud nejde o biologického otce. Aby muž mohl čerpat mateřskou, musí splnit stejné podmínky jako nastávající matky popsané výše. Jediné, co se liší je doba čerpání pro muže, která je kratší – maximálně 22 týdnů s jedním dítětem nebo 31 týdnů s vícerčaty, přičemž dávka se vyplácí až po šestinedělí. Pokud matka již mateřskou čerpala, doba pro otce se zkracuje o tyto dny.

Pro čerpání mateřského příspěvku otcem je nutné mít písemnou dohodu s ověřeným podpisem matky a vyplněný formulář žádosti. Dohodu je možné uzavřít nejpozději sedm týdnů po narození dítěte a musí být sjednána minimálně na týden. Kromě mateřského příspěvku mohou otcové čerpat také dávku otcovské poporodní péče, která kompenzuje výpadek příjmu pro otce zapojující se do péče ihned po narození dítěte, opět za předpokladu účasti na nemocenském pojištění.

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ - RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Rodičovská dovolená obvykle začíná po skončení mateřské dovolené (pokud rodič splnil podmínky pro její získání), to je většinou od šesti měsíců dítěte. Rodičovská dovolená je určena pro rodiče, který pečuje o dítě. Rodičovi, který nemá nárok na mateřskou dovolenou (podnikatelky, studentky, nezaměstnané matky) začíná rodičovská dovolená ihned po narození dítěte. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče současně, ale příspěvek od státu však dostane za všech okolností pouze jeden z nich, v jeho pobírání se však mohou střídat. Podmínkou pro získání podpory je trvalé bydliště rodiče i dítěte v České republice.

Výše rodičovského příspěvku

Od roku 2024 rodičovský příspěvek činí 350 000 Kč na jedno dítě anebo 525 000 Kč v případě dvojčat a vícerčat. Příspěvek rodič může vyčerpat nejdříve za sedm měsíců a nově je upravená i maximální délka pro čerpání, která je 36 měsíců. Maximální měsíční příspěvek pro rok 2024 na jedno dítě je 53 910 Kč, v případě vícerčat je to 80 865 Kč. O rychlosti čerpání příspěvku však rozhoduje nárok na čerpání mateřské dovolené (nárok na peněžitou pomoc v mateřství), celkovou sumu si proto nelze vybrat najednou. V případě, že dojde k narození dalšího dítěte během vyplácení rodičovského příspěvku, přestane být možné čerpat původně přiznanou podporu. Nicméně, nevyčerpaná část této podpory není ztracena a lze ji obdržet jako jednorázovou výplatu.

Jak výši měsíčního příspěvku, tak i rychlost čerpání je možné si zvolit a po třech měsících měnit, ale jsou stanovené limity. V případě, kdy rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpovídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximální částce měsíční mateřské. Tzn, že když má matka na mateřské dovolené měsíční příspěvek výši 27 630 Kč, bude platit maximální výše příspěvku pro rodičovské příspěvek ve stejné sumě jako v případě mateřské. Nejrychlejší doba pro vyčerpání rodičovského příspěvku v tomto případě bude 13 měsíců (350 000 Kč / 27 630 Kč = 13 měsíců). V případě vícerčat se nárok na peněžitou pomoc v mateřství násobí koeficientem 1,5.

V případě, kdy příspěvek na mateřskou byl nižší než 13 000 Kč / měsíc nebo mateřská nebyla pobírána vůbec (OSVČ, studentky, nezaměstnané matky) je maximální limit pro výši měsíčního příspěvku v hodnotě 13 000 Kč u jednoho dítěte, v případě vícerčat 19 500 Kč. Rodičovskou tak zle pobírat nejméně 27 měsíců.

Pokud hledáte praktické rady, jak si skloubit práci s mateřskou/rodičovskou dovolenou, tak se podívejte na náš další článek Začněte podnikat na mateřské/rodičovské, který nabízí cenné tipy a návody, jak efektivně kombinovat profesní ambice s péčí o dítě.