Zvažujete podnikání na mateřské nebo rodičovské dovolené v roce 2024? Objevte jedinečné příležitosti a výhody, které vám tato fáze života nabízí. Článek vás provede procesem zahájení podnikání, jeho výhodami, ale také omezeními a povinnostmi spojenými s podnikáním v této době.

Podnikání na mateřské: proč začít právě teď

Jste na mateřské dovolené a ptáte se, co dál? Proč nevyužít této jedinečné příležitosti k podnikání? Podnikání během mateřské/rodičovské dovolené nabízí mnoho výhod. Můžete si například vytvořit svůj vlastní pracovní harmonogram, který bude ladit s péčí o dítě. Můžete začít rozvíjet své podnikatelské dovednosti a rozšiřovat své profesní pole působnosti a to vše z pohodlí domova. Začít teď znamená začít budovat svou vlastní finanční nezávislost a třeba se i připravit na úspěšnou kariéru jako podnikatel/ka.

Mohu podnikat během mateřské/rodičovské dovolené?

Mateřská dovolená je peněžitá pomoc v mateřství, poskytovaná z nemocenského pojištění. Proto během jejího čerpání nesmíte vykonávat právě tu činnost, kvůli které jste nárok na tuto pomoc získali. Pro další přivýdělek neexistují žádná omezení. Můžete pracovat i pro stejného zaměstnavatele, avšak musí jít o odlišnou činnost a novou smlouvu či dohodu. Podmínky jsou však trochu odlišné v případě zaměstnanců a podnikatelů.

Pokud jste byli zaměstnáni před mateřskou dovolenou, můžete během pobírání peněžité pomoci v mateřství podnikat bez omezení, pokud vaše pracovní smlouva neobsahuje restrikce

V čem je podnikání na mateřské/rodičovské dovolené výhodné?

1. Realizace vášní a snů bez nutnosti okamžitého plnění závazků vůči úřadům

Velkou výhodou podnikání v tomto období je, že pokud jste doposud neměli žádné zkušenosti s podnikáním, můžete si to během mateřské/rodičovské dovolené za zvýhodněných podmínek vyzkoušet. Nemusíte okamžitě plnit závazky vůči úřadům týkající se minimálních odvodů za pojištění, což znamená, že i když během roku nevyděláte, nebudete muset tyto poplatky platit. Máte tak jedinečnou příležitost realizovat své vášně a sny tím, že se věnujete projektům, které vás skutečně baví a naplňují. 

2. Časová flexibilita

Jednou z hlavních výhod mateřské dovolené je časová flexibilita, kterou tato fáze života přináší. Podnikání na mateřské dovolené umožňuje plně kontrolovat svůj pracovní harmonogram a přizpůsobit ho potřebám a rozvrhu péče o dítě. Tato flexibilita vám umožní plně se věnovat svému dítěti, zatímco zároveň můžete pracovat na rozvoji svých podnikatelských snů.

3. Příjem navíc

Začít podnikat na mateřské dovolené poskytuje příležitost generovat dodatečný příjem, což může být velmi užitečné pro finanční stabilitu rodiny či zvýšení celkovému blahobytu a spokojenosti rodiny. Spojení těchto faktorů vytváří ideální prostředí pro rozvoj podnikání a dosažení osobní i profesní úspěšnosti.

Je potřeba si zakládat živnost, když se jedná jen o malý přivýdělek?

Některé z vás napadne, jestli je potřeba si zakládat podnikání, když jen občas něco prodáte, nebo poskytnete malou službičku. Odpověď je, že pokud se jedná o soustavnou činnost a ne o příležitostné a neopakovatelné příjmy, tak se jedná o podnikání se všemi jeho povinnostmi a výše výdělku zde nehraje žádnou roli.

Omezení podnikání na rodičovské dovolené

Pokud jste na rodičovské dovolené, můžete se věnovat podnikání bez jakýchkoliv omezení, ale pamatujte na jednu důležitou podmínku: vaše dítě do dvou let může chodit do předškolního zařízení (jesle nebo mateřská školka) maximálně 92 hodin měsíčně. Pokud tuto hranici překročíte, riskujete ztrátu nároku na rodičovský příspěvek. Nicméně, pokud si zajistíte alternativní péči o dítě, můžete se svému podnikání věnovat bez jakýchkoliv dalších omezení. U dětí starších než dva roky už podobná pravidla neplatí, takže jste v tomto ohledu zcela volní.

Jak začít podnikat?

Pro začátek podnikání jako OSVČ je nezbytné zaregistrovat se na živnostenském úřadě a získat živnostenské oprávnění. Stačí vyplnit registrační formulář a uhradit jednorázový poplatek ve výši 1 000 Kč za ohlášení živnosti. Podnikání během mateřské/rodičovské dovolené je bráno vždy jako vedlejší samostatně výdělečná činnost.

Zahájení podnikání vyžaduje také povinnou registraci podnikatele na finančním úřadě, u zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kam vás rovnou zaregistrují na živnostenském úřadě po vyplnění registračního formuláře.

Platba sociálního a zdravotního pojištění

Jak bylo zmíněno výše, podnikání je v případě mateřské a rodičovské dovolené u zaměstnanců  bráno jako vedlejší činnost. Tato možnost je přínosná hlavně proto, že platíte zdravotní a sociální pojištění v souladu se skutečně dosaženým příjmem. Pokud tedy vyděláte pouze malou částku, budete platit minimální či dokonce žádné pojištění.

Během prvního roku podnikání během mateřské či rodičovské dovolené nemusíte odvádět pravidelné zálohy na pojištění (zdravotní ani sociální). Konečné vyrovnání a výpočet pojistného se provádí na konci fiskálního roku na základě skutečných příjmů, které jsou uvedeny v daňovém přiznání a v přehledech příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na základě toho se pak vypočítají zálohy na další rok. Tyto mohou být buď nulové nebo minimální, v závislosti na vašich příjmech. V případě, že vaše podnikání nebude výdělečné, máte nárok na vrácení přeplatku.

Klíčovým faktorem pro platby sociálního a zdravotního pojištění je váš podnikatelský příjem. Úřady vypočítávají zálohy na základě vašeho hrubého zisku, který představuje rozdíl mezi ročními příjmy a výdaji. Pokud váš hrubý zisk za rok nepřesáhne stanovenou hranici pro vedlejší činnost, která pro rok 2024 činí 105 520 Kč, nejste povinni platit sociální pojištění. Tato částka se vztahuje na podnikání po celý rok; pro kratší období podnikání je částka nižší.

To znamená, že pokud vaše příjmy z podnikání za rok nepřesáhnou tuto částku, nemusíte platit sociální pojištění a ani následující rok neplatíte zálohy. Pokud však vyděláte více, než je tato hranice, musíte sociální pojištění platit, ale v prvním roce, jak bylo zmíněno, zálohy neplatíte a pojištění se vyrovná jednorázově. V dalších letech, když příjmy překročí stanovenou hranici, budete platit měsíční zálohy ve stanovené minimální výši. Pro rok 2024 je minimální měsíční platba sociálního pojištění pro vedlejší činnost 1 413 Kč. Jakýkoliv rozdíl se vyrovná při podání přehledu, kde na základě skutečných příjmů buď doplatíte pojištění, nebo obdržíte přeplatek zpět od ČSSZ. Zálohy na zdravotní pojištění se neplatí, pojištění je opět uhrazeno formou případného doplatku po podání přehledu.

Podání daňového přiznání a přehledů na zdravotní pojišťovnu a sociální správu

Pokud jste i jen část roku pracovali jako OSVČ na vedlejší činnost, musíte podat nejen daňové přiznání ale i přehled o příjmech a výdajích na svou zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Lhůty pro podání se odvíjí od toho, jakým způsobem jste podali daňové přiznání.

Závěr

Nenechte se odradit možnými výzvami, které podnikání na mateřské může přinést. S dobrou přípravou a otevřeností k novým zkušenostem dokážete překonat jakoukoliv překážku. Vaše mateřská dovolená tak může být skvělým startem pro budování úspěšné podnikatelské dráhy, jež vám přinese nejen finanční nezávislost, ale i osobní spokojenost a realizaci. Začněte podnikat již dnes a otevřete dveře k novým možnostem pro sebe a vaši rodinu.