Je možné vystavit fakturu, když nevlastníte živnostenské oprávnění? I jako nepodnikatel můžete legálně fakturu vystavit, pokud se jedná o příležitostný příjem do 30 000 Kč za kalendářní rok. Víte, co vše musí faktura obsahovat?

Příležitostný příjem 

Pokud nedisponujete živnostenským oprávněním, můžete i tak v určitých případech vystavovat faktury. Jedná se o tzv. příležitostný příjem, který nesmí překročit hranici 30 000 Kč za kalendářní rok. Tato částka se nemusí uvádět do daňového přiznání, jelikož nepodléhá zdanění. O příležitostném příjmu se hovoří tehdy, když se jedná o neopakovatelnou činnost. Pokud by si však dotyčná osoba začala pravidelně vydělávat, tak už by se o příležitostný příjem nejednalo, a to i v případě, pokud by částka nepřekročila hranici 30 000 Kč za kalendářní rok.

Příklad: 

 1. Slečna Nováková se věnuje ve svém volném čase fotografování a osloví ji firma na jednorázové nafocení firemních fotografií za částku 4 000 Kč. Jedná se o příležitostný jednorázový příjem, který nepřekračuje částku 30 000 Kč. 
 2. Slečna Dvořáková pravidelně každý měsíc doučuje žáka na základní škole za finanční ohodnocení 1 200 Kč měsíčně. Částka sice nepřekračuje hranici 30 000 Kč za kalendářní rok, ale nejedná se o příležitostný příjem, jelikož to není jednorázový přivýdělek. V tomto případě se již jedná o podnikatelskou činnost.

Faktura vs. daňový doklad

Pojem „faktura“ a „daňový doklad“ je často zaměňován, přitom se jedná o odlišné dokumenty. Fakturu může vystavit i nepodnikatel, daňový zákon neurčuje její podobu. Faktura pouze informuje o částce, kterou má druhá strana uhradit za konkrétní zboží či služby. Zatímco daňový doklad může vystavovat pouze podnikatel, který je plátcem DPH. U daňového dokladu musí být uvedeno datum uskutečnění zdanitelného plnění a údaje o DPH. 

Co musí faktura obsahovat? 

Faktura je vystavována dodavatelem a plní funkci účetního dokladu. Dodavatel vystavuje fakturu odběrateli a žádá ho o uhrazení částky za zboží či služby. 

Faktura musí obsahovat: 

 • identifikaci dodavatele – jméno a příjmení či název firmy, adresu a IČO (v případě nepodnikatele se IČO neuvádí)
 • identifikaci odběratele – jméno a příjmení či název firmy, adresu a IČO
 • číselné označení dokladu
 • popis zboží či služeb, za které je faktura vystavována
 • fakturovanou částku
 • datum vystavení faktury

U plátců DPH musí faktura navíc obsahovat:

 • evidenční číslo dokladu
 • daňové identifikační číslo 
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje
 • jednotkovou cenu bez daně a případnou slevu
 • základ daně
 • sazbu a výši daně
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více informací naleznete také v dalším článku u nás na blogu věnovaném přímo tomuto tématu - Co musí obsahovat faktura?

Zákon stanoví, že plátcem DPH se stane osoba, která má sídlo v tuzemsku a za dvanáct bezprostředně přecházejících měsíců překročila obrat jeden milion korun. Plátcem DPH může být podnikatel i v případě, že nesplňuje výše zmíněné požadavky. Může se dobrovolně registrovat k dani z přidané hodnoty. Vyplatí se to např. v případě, kdy většina obchodních partnerů jsou plátci DPH.