Mají OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti? A pokud ano, tak v jaké výši? Všechny informace na jednom místě přinášíme v tomto článku.

Musí-li OSVČ přerušit, případně ukončit samostatnou výdělečnou činnost, má nárok na podporu, ale jen pokud splní následující podmínky: 

  • Platil sociální pojištění alespoň 12 měsíců v předchozích dvou letech.* 
  • Podal žádost o podporu v nezaměstnanosti. 
  • Podal žádost o zprostředkování zaměstnání. 

*Daných 12 měsíců platby sociálního pojištění se vztahuje nejen na samostatně výdělečnou činnost, ale také například na kombinaci se zaměstnáním. 

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2021?

Výše podpory v nezaměstnanosti se u OSVČ od zaměstnanců neliší. Odvíjí se od toho, jaká je byla průměrná mzda za předchozí rok - za rok 2020 byla průměrná mzda stanovena ministerstvem zdravotnictví na 34 611 Kč. 

Tyto částky jsou maximální a nemohou být překročeny ani v případě, že příjem z podnikání byl vyšší.