Výběr vhodných druhů faktur je pro bezproblémový chod firmy zásadní, ale může být nepřehledný. Správná faktura nejen jasně popisuje detaily transakce, ale také zajišťuje správné řízení peněžních toků a soulad s právními normami. Vzhledem k tomu, že si však můžete vybírat z různých druhů faktur, je nezbytné pochopit, které kdy použít - a právě k tomu slouží tento průvodce.

Jaké jsou druhy faktur?

Standardní faktura

Každá transakce začíná standardní fakturou. Jedná se o jednoduchý dokument, který rozepisuje poskytnuté zboží nebo služby, jejich ceny a celkovou dlužnou částku spolu s platebními podmínkami a lhůtami. Představte si například, že fakturujete klientovi za dokončený projekt webdesignu; standardní faktura - která je jedním ze základních druhů faktur - by jasně uváděla jednotlivé navržené webové stránky, případné doplňkové služby, jako je optimalizace SEO, a souhrnnou cenu.

Standardní fakturu použijte, když:

 • Práce je jednoduchá, bez zvláštních platebních podmínek.
 • Úplná platba je splatná po dodání zboží nebo služeb.
 • Klient očekává tradiční nastavení fakturace.

Proforma faktura

Představte si proforma fakturu jako předběžnou fakturu, která nabízí klientům odhad ceny zboží nebo služeb, které mají být dodány. Jedná se o odhad v dobré víře, který má zajistit, aby obě strany byly zajedno ohledně rozsahu a nákladů projektu. Pokud například vyčíslujete nadcházející projekt vývoje softwaru na zakázku, vystavte proforma fakturu, která nastíní rozpis nákladů.

Zde jsou uvedeny scénáře, kdy se doporučuje vystavit tento konkrétní druh faktury:

 • Poskytnutí odhadu předtím, než se zavážete k podmínkám.
 • Pokud ještě nejsou stanoveny konečné podrobnosti.
 • Jako způsob vyjednávání o rozsahu a ceně projektu před jeho dokončením.

Opakující se faktura

Pro trvalé služby, jako jsou měsíční předplatné, webhosting nebo spravované IT služby, se hodí opakující se faktura - a to doslova. Řekněme, že spravované IT služby účtujete měsíčně; opakující se faktura zajistí konzistentní účtování bez nutnosti pokaždé ručně vytvářet novou fakturu.

Maximalizace výhod opakujících se druhů faktur zahrnuje:

 • Používejte je pro dohodnuté pravidelné služby nebo smlouvy smlouvy na zálohové platby.
 • Pro zjednodušení fakturačního cyklu se podívejte na automatizační nástroje.

Zálohová faktura

Pokud požadujete zálohovou platbu nebo zálohu na velkou zakázku nebo dlouhodobý projekt, přicházejí na řadu zálohové faktury. Řekněme, že potřebujete zálohu na hromadnou objednávku produktu; zálohová faktura specifikuje cenu zaplacenou předem.

Řízení peněžních toků pomocí zálohových faktur zahrnuje:

 • Sladění zálohové platby s náklady na počáteční fáze projektu.
 • Zajištění závazku a angažovanosti klientů.
 • Zlepšení řízení rozpočtu u rozsáhlých projektů.

Dobropis

Někdy věci nejdou podle plánu. Přeplatky, vrácení zboží nebo slevy vyžadují vystavení dobropisu, který signalizuje snížení částky, kterou klient dluží. Vhodným scénářem pro vystavení dobropisu je zpracování částečného vrácení přeplatku.

Aby bylo zajištěné správné a transparentní řešení situace, kdy je potřeba opravit nebo upravit již vystavené faktury, je důležité dodržovat následující postupy:

 • Místo mazání předchozích faktur vždy vystavte dobropis.
 • Jasně sdělte klientovi důvod dobropisu.
 • Dobropis promítněte do účetnictví, abyste mohli přesně vykazovat.

Závěr

Výběr vhodného druhu faktur není jen praktickou součástí fakturace - je to základ profesionální komunikace, řízení peněžních toků a zajištění souladu s právními předpisy.

Každý druh faktury má své využití:

 • Standardní faktura: je určena pro většinu transakcí.
 • Proforma faktura: ideální pro odhady a jednání.
 • Opakující se faktura: Nejlepší pro průběžné služby.
 • Zálohová faktura: Vhodná pro zajištění počátečních finančních prostředků pro velké projekty.
 • Dobropis: Nezbytný pro úpravy, jako jsou náhrady a slevy.

A pokud chcete komplexní řešení pro efektivní správu všech těchto typů faktur, využijte pohodlí služby FakturaOnline.