Jaké jsou klíčové strategie fakturace, které jako freelancerovi zajistí profesionální a včasné proplacení faktur?

Odpověď spočívá ve vytvoření jasných platebních podmínek, automatizaci upomínek, pozornosti věnované designu, pochopení právních požadavků, poskytnutí jasných platebních pokynů, sladění s platebními procesy klienta a ochraně klientských dat. Orientace v těchto oblastech však může být složitá, zejména při jednání se zahraničními klienty, kde se právní předpisy mohou lišit, ale se správným přístupem je zcela zvládnutelná.

Stanovení jasných platebních podmínek pro freelancery

Základem dobře řízeného procesu fakturace je zajištění platebních podmínek před zahájením jakékoli práce. Pracovník na volné noze se například může s klientem dohodnout, že platby jsou splatné do 30 dnů od vystavení faktury a po 45 dnech se uplatní 5% poplatek z prodlení. Toto vyjasnění může zabránit nedorozuměním a stanoví očekávání včasné platby.

Automatizace připomínek k platbě pro freelancery

Automatizované upomínky nejen že šetří čas zaneprázdněných freelancerů, ale také zajistí, že požadavky na platbu nebudou opomenuty nebo zapomenuty. Mezi hlavní výhody patří:

 • Důsledné doručování platebních upomínek
 • Snížení nepříjemností při nahánění opožděných plateb
 • Snadné sledování neuhrazených faktur

Efektivní platební upomínka by si měla zachovat vřelý tón, ale zároveň znovu zdůraznit důležitost dohodnutých platebních podmínek.

Profesionální design faktur pro freelancery

Profesionální faktura by měla jasně reprezentovat vaši značku a nabízené služby. Dbejte na to, aby obsahovala následující klíčové prvky:

 • Vaše logo a barvy značky
 • Kompletní kontaktní údaje na vás i na klienta
 • Položkový seznam služeb s cenami za každou z nich

Rozvržení faktury může začínat logem freelancera v horní části, po kterém následují kontaktní údaje. Pod ním by byla přehledná část s výčtem poskytnutých služeb, cenou za každou z nich a celkovou dlužnou částkou, čímž by bylo zajištěno, že všechny důležité údaje jsou klientovi okamžitě zřejmé.

Dodržování právních a daňových požadavků

Přeshraniční fakturace přináší různé právní a daňové faktory, které je třeba zohlednit:

 • Pochopení DPH nebo jiných daní platných v zemi klienta
 • Směnné kurzy měn by měly být na faktuře podrobně uvedeny
 • Je třeba uvést odpovědnost za transakční poplatky, aby se předešlo neočekávaným ztrátám

Pokud například freelancer vystavuje fakturu klientovi v Evropě, měl by podrobně uvést směnný kurz mezi místní měnou a eurem a uvést, zda je v celkové ceně zahrnuto DPH.

Jasné pokyny k platbě

Pro snadné generování faktur, které obsahují jasné pokyny k platbě, mohou freelanceři využít službu FakturaOnline, která podporuje různé typy faktur a zjednodušuje proces, čímž pomáhá freelancerům v rychlejším získání platby. Patří sem jasně uvedené bankovní údaje a různé přijímané platební metody, jako je bankovní převod nebo online platební služby, a přesné datum splatnosti.

Porozumění procesům plateb od klientů

Pochopení toho, kdy a jak vaši klienti provádějí platby, vám pomůže přizpůsobit váš harmonogram fakturace tak, aby byl v souladu s jejich harmonogramem, což povede k rychlejším platbám.

Například pokud účetní oddělení klienta zpracovává faktury vždy prvního dne v měsíci, načasování vaší faktury tak, aby dorazila několik dní předtím, může zajistit rychlou platbu.

Ochrana dat klientů

Vzhledem k platným zákonům o ochraně osobních údajů, jako je GDPR, je nezbytné s informacemi o klientech nakládat opatrně. Zde jsou základní postupy:

 • Bezpečné ukládání údajů o klientech
 • Používání údajů klienta pouze k účelu uvedenému na faktuře

Příklad prohlášení na faktuře v souladu s nařízením GDPR může znít: "Údaje o klientovi jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s nařízením GDPR pouze za účelem dokončení této transakce".