E-faktura představuje významný posun ve způsobu, jakým podniky zpracovávají a spravují faktury, a přesahuje pouhý převod papírových faktur do digitálních souborů. Tento moderní přístup zahrnuje vytváření a zasílání faktur ve strukturovaném digitálním formátu, který umožňuje přímou integraci a automatické zpracování v rámci finančních systémů. Základním aspektem e-fakturace je však povinné odesílání těchto faktur do systému provozovaného státem.

Proč vlády prosazují e-fakturu

Vlády propagují e-fakturu především proto, aby získaly větší kontrolu nad obchodními transakcemi a přehled o nich. To je nezbytné pro účinnou kontrolu dodržování daňových předpisů a boji proti daňovým podvodům a únikům. E-fakturace a průběžná kontrola transakcí (CTC) umožňují daňovým orgánům sledovat a analyzovat údaje o transakcích v reálném čase, což nabízí jasnější obraz o daňových příjmech a umožňuje cílenou podporu v době ekonomických krizí.

Úloha Evropské unie

Evropská unie stojí v čele podpory e-faktury prostřednictvím směrnice 2014/55/EU, jejímž cílem je standardizovat e-fakturaci v rámci veřejných zakázek ve všech členských státech. Tato směrnice nařizuje používat e-fakturaci i pro všechny transakce v rámci veřejných zakázek, čímž podporuje její zavádění v celé EU a vytváří precedens pro povinnou e-fakturaci, který by mohl ovlivnit celosvětové trendy.

Výhody pro malé podniky, freelancery a OSVČ

Přechod na e-fakturu je nejen v souladu s cíli digitální transformace moderní ekonomiky, ale nabízí také hmatatelné výhody pro základ této ekonomiky - malé podniky, freelancery a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

  • Zvýšená efektivita: E-faktury urychlují zpracování a platební cykly, což je zásadní pro zlepšení peněžních toků.
  • Náklady a dodržování předpisů: Dodržování směrnice EU a zavedení e-fakturace snižuje náklady spojené s papírováním a zajišťuje soulad s předpisy, což pomáhá vyhnout se případným pokutám.
  • Přesnost a přínos pro životní prostředí: Automatizace minimalizuje chyby a podporuje úsilí o udržitelnost.
  • Zjednodušuje mezinárodní transakce: Pro malé podniky a freelancery usnadňuje e-fakturace jednání s klienty a dodavateli po celém světě a snižuje byrokracii a náklady na mezinárodní obchod.

Budoucnost e-faktury v EU a ve světě

Budoucnost e-faktury v EU a ve světě ukazuje na její rostoucí akceptaci a využití v obchodních procesech. S tím, jak se posouváme hlouběji do digitálního věku, se očekává, že e-fakturace zjednoduší mezinárodní obchod, zlepší dodržování daňových předpisů a zefektivní a zabezpečí finanční transakce.

Zdroj : EUROPEAN COMMISSION.What is eInvoicing. Online. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/What+is+eInvoicing.