Fakturování s sebou nese spoustu pravidel, která je třeba dodržovat. A samotné vystavování faktur často zabírá také hodně času a sem tam se může stát i chyba, která přiláká finanční kontrolu.

Mezi jedno z pravidel, které se může zdát jako drobnost, patří také správné číslování faktur. Pokud k fakturování stále využíváte excelovské tabulky, může se taková chyba z nepozornosti stát hned. 

Jaká jsou pravidla pro číslování faktur? 

Číselná řada není dána úplně jasně předpisem, dobré je ale dodržovat následující:

  • Chronologické číslování tak, aby v čase budovala posloupnou řadu, 
  • Konečnou podobu každý může volit sám, ale doporučuje se využít takového systému, kdy bude jasně identifikovatelné období vystavení faktury: 
    undefined
  • Párování čísla faktury a variabilní symbol - pro jednodušší identifikaci, zda byla faktura již zaplacena, 
  • Znaky v číselném řetězci jako jsou pomlčky, lomítka, apod. jsou povoleny, jen je pak nelze využít jako variabilní symbol pro platbu.

Číslování faktur a jeho pravidla dávají podnikatelům a firmám také spoustu volnosti v možnostech nastavení vlastních číselných řad pro každý měsíc, rok či klienta tak, aby systém vyhovoval firmě a jejím potřebám. 

Chyby v číslování faktur - co s tím?

Pokud se stane chyba, je možné fakturu upravit předtím, než je odeslána klientovi a ten ji zaeviduje (například pokud byl využit některý z online nástrojů jako FakturaOnline.cz), ale už kvůli pořádku v účtech není dobré například nahrazovat chybějící číselnou řadu fakturou, která byla vystavena později, případně ji mazat. 

Pro úsporu času při vystavování faktur a pro minimalizování chyb (nejen v jejich číslování) je dobré využívat právě online nástroje, které mají číselné řady již nastavené - třeba u FakturaOnline.cz si zvolíte svou číselnou řadu a při další faktuře se automaticky o jednotku zvýší.

Například první fakturu vystavujete s číslem 2020 (rok) 06 (měsíc) a pořadí 01 - 20200601, další už budete mít automaticky 20200602. 

Fakturace nemusí být zdlouhavá a riziko chyby můžete díky fakturačním nástrojům eliminovat na minimum.