Stejně jako každý rok, i v roce 2022 dojde pro OSVČ ke zvýšení minimálních záloh za zdravotní a sociální pojištění. Obě částky se vypočítavají z průměrné mzdy, která se letos zvýšila na 38 911 Kč z původních 35 441 Kč. Částky pro následující rok tedy vycházejí z průměrné mzdy pro rok letošní. Nyní se bude jednat o vyšší navýšení, než jako tomu bylo v předchozích letech.

Výše minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2022 

U sociálního pojištění se záloha počítá z průměrné mzdy, kdy jde o 29,2 % z jedné její čtvrtiny. Nárůst v případě minimální výše bude o 253 Kč na měsíční částku 2 841 Kč. U OSVČ, kteří svou podnikatelskou činnost nevykonávají jako hlavní, ale jako vedlejší, je záloha 1 137 Kč/měsíc.

Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění v roce 2022

V případě zdravotního pojištění a záloh pro podnikatele v následujícím roce půjde o nárůst ve výši 234 Kč na částku 2 627 Kč měsíčně

→ Celkem podnikatelé v následujícím roce za minimální zálohy zaplatí o 487 Kč měsíčně více, než v roce 2021. 

Kdy se platí minimální zálohy za zdravotní a sociální pojištění? 

V případě sociálního pojištění se zálohy platí za daný měsíc. Termín je tedy do konce onoho měsíce, za který je částka 2 841 Kč placená - do 31. ledna za leden 2022. 

Zálohy za zdravotní pojištění se platí zpětně - v lednu 2022 platíte ještě částku za prosinec 2021 v původní výši a od února je pak nutné částku navýšit na 2 627 Kč (v případě minimálních záloh). 

výše záloh pro osvč v roce 2022

Paušální daň 

Od roku 2021 mohou OSVČ využít také možnost platit tzv. Paušální daň. Jedná se o jednu částku, která je placena každý měsíc ve stejné výši a pokrývá jak zálohy na sociální a zdravotní pojištění, tak také daně. Podnikatel poté nemusí zpracovávat daňové přiznání. Více jsem o systému a částkách pro rok 2022, včetně toho, jak se k této variantě přihlásit, psali v článku Výše paušální daně v roce 2022.