Pro rok 2024 přichází řada změn v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Změny, které byly přijaty jako součást konsolidačního balíčku, zahrnují zejména posun termínu pro úpravu záloh na sociální pojištění, přičemž nově musí OSVČ tyto změny implementovat již v lednu. Podobný postup se již několik let uplatňuje u zdravotního pojištění, kde většina OSVČ mění své zálohy v lednu. Od ledna 2024 tak dojde k nárůstu minimálních záloh za zdravotní a sociální pojištění a rovněž k nárůstu měsíčních plateb ve všech třech pásmech paušální daně.

Minimální zálohy

V roce 2024 dojde ke zvýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Důvodem pro zvýšení záloh je roční růst průměrné mzdy a vládní konsolidační balíček, který změnil výpočet vyměřovacího základu. Dojde tak ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu na sociální pojištění pro hlavní činnost OSVČ z 25 na 30 % a pro vedlejší činnost z 10 % na 11 %.

Od ledna 2024 dojde ke zvýšení minimálních záloh jak u hlavní, tak i u vedlejší činnosti. U hlavní činnosti doje ke zvýšení minimální zálohy na soc. pojištění na 3 852 Kč, což je zvýšení o 908 Kč. U zdravotního pojištění dojde ke zvýšení na 2 968 Kč, což je o 908 Kč více než pro rok 2023. Pokud podnikáte na vedlejší činnost, tak minimální záloha na sociální pojištění činí 1 413 Kč. Při podnikání na vedlejší činnost se zdravotní pojištění neplatí. Vyměřovací základ má vzrůst z 50 % na 55 %. Pro rok 2024 je stanovena průměrná mzda ve výši 43 967 Kč. 

Zálohy 2024

Zdroj: adobe.stock.com

V případě sociálního pojištění až do roku 2023 platilo, že ke změně záloh docházelo až po podání přehledu za uplynulý rok. Od roku 2024 však dochází ke změně a u sociálního pojištění bude platit stejný systém jako u pojištění zdravotního. Jakmile dojde k podání přehledu, tak nový měsíční vyměřovací základ bude stanovený po měsíci, ve kterém došlo k podání,

Poslanecká sněmovna nedávno schválila konsolidační balíček a dle § 14 odst. 5: „V případě, že osoba samostatně výdělečně činná byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec, zůstává pro tuto osobu samostatně výdělečně činnou měsíční vyměřovací základ stanovený podle věty první nebo druhé v platnosti v následujícím kalendářním roce až do kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1.“

Splatnost záloh zůstává pro rok 2024 stejná, což je od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí, přičemž je možné se beztrestně o měsíc zpozdit.

Pro začínající OSVČ bude vyměřovací základ nižší. Pokud v roce 2024 nově zahájíte výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti (a danou samostatnou výdělečnou činnost jste v uplynulých 20 letech nevykonávali), tak vyměřovací základ zůstává ve výši 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Toto platí dva kalendářní roky od zahájení podnikání.

Paušální daň

K paušální dani se mohou podnikatelé přihlásit do 10. ledna 2024. Nadále zůstanou zachována tři pásma paušální daně. 

Paušální daně v roce 2024

Paušální daně v roce 2024

S růstem záloh pro zdravotní a sociální pojištění dochází i k růstu měsíčních plateb ve všech třech pásmech. V prvním pásmu dochází ke zvýšení o 1 290 Kč, ve druhém pásmo o 745 Kč a ve třetím pásmu o 1 139 Kč. Podnikatelé v prvním pásmu tak budou platit 7 498 Kč, ve druhém pásmu 16 745 Kč a ve třetím pásmu 27 139 Kč.