Při využívání nástroje FakturaOnline.cz můžete snadno a rychle vystavit fakturu a ihned ji emailem odeslat odběrateli. Jaké funkce spojené s odesíláním faktur FakturaOnline nabízí, se dočtete v následujícím článku.

Po vyplnění formuláře pro vytvoření faktury je v pravé dolní části obrazovky umístěna kolonka umožňující okamžité odeslání faktury emailem.

Odeslání faktury emailem

Pokud si přejete fakturu odeslat emailem, stačí email vyplnit do kolonky Příjemce.

V případě, že emailová adresa příjemce byla v minulosti již použita, můžete ji jednoduše najít v rozbalovacím menu.

Odeslání faktury emailem

V případě, že si přejete, aby byl jako odesílatel uveden jiný email, než který máte registrovaný u FakturaOnline.cz, emailovou adresu lze upravit v kolonce Odesílatel.

Mezi další užitečné funkce FakturaOnline.cz patří možnost zaslat kopii faktury na váš email a připojit k emailu další přílohy.

Odeslání faktury emailem

Šablony e-mailů

Předmět a text emailu lze přednastavit v sekci Můj účet-Šablony e-mailů.

O tom, jak vytvořit šablony emailů, se dočtete v tomto článku.

Vytvoření šablony emailu

Odeslání již vystavené faktury emailem

Uživatelé tarifu Premium mají možnost kdykoli odeslat již vystavenou fakturu emailem v sekci Vystavené faktury.

Pro odeslání faktury emailem stačí u vybrané faktury kliknout na ikonu emailu a odeslat ji příjemci.

Odeslání faktury emailem

Skrze tuto funkci lze také odeslat děkovnou zprávu v případě, že faktura byla již zaplacena, nebo upomínku v případě, že uplynulo datum její splatnosti.

Odeslání děkovné zprávy
Odeslání upomínky

Ověření odeslání faktury emailem

Pokud si chcete ověřit, zda jste v minulosti fakturu odeslali emailem a zda byla faktura příjemci doručena, můžete tak učinit v sekci Vystavené faktury, kde stačí kliknout na číslo dané faktury. Následně se vám faktura zobrazí a v horní liště najdete kolonku Historie. Zde najdete datum a čas odeslání faktury, její doručení a zobrazení příjemcem.

Odeslání faktury emailem