Zjednodušte si podnikání s FakturaOnline.cz! V našem seriálu tipů pro podnikatele se v prvním dílu dozvíte vše o založení živnosti, jejích druzích a podmínkách. Začněte svou podnikatelskou cestu s jistotou!

❗️Tento článek může být zastaralý.

Přečtěte si novější verzi: Založení živnosti krok za krokem: Podmínky a druhy živností

Založení živnosti

Založení živnosti je velmi jednoduché, má však několik podmínek, které je třeba splnit. Jednou z nich je povinnost dojít na živnostenský úřad (pozor! nemusí být v místě trvalého bydliště). 

Co vše pro založení živnosti potřebujete? 

  • Občanský průkaz dokazující věk starší 18 let.
  • Trestní bezúhonnost - musíte být bez trestního stíhání nebo odsouzení v oboru dané živnosti. Výpis z rejstříku s sebou nepotřebujete, pracovník si vše ověří na místě. 
  • Potvrzení splnění odbornosti (závisí na druhu živnosti - viz. níže) 

Další důležitou částí je také vyplněný formulář žádosti o založení živnosti, který si můžete stáhnout předem, případně vyplnit až na místě. 

Na místě při podání žádosti také bude nutné uhradit poplatek ve výši 1 000 korun. 

Druhy živností

Při zakládání živnostenského oprávnění se vybírá z několika druhů, přičemž pro každý platí jiné podmínky pro schválení. Vždy je nutné splnit ty základní (věk, beztrestnost) a dále příslušnou odbornost. 

Volná živnost 

Na tento druh se vztahují výše uvedené podmínky (věk, vyplněný formulář, trestní bezúhonnost, zaplacený poplatek) a žádná další odbornost se prokazovat nemusí. Jedná se o nejčastější druh podnikání.

Řemeslná 

K tomuto druhu živnosti je zapotřebí mít adekvátní vzdělání zakončené například maturitní zkouškou, výučním listem či praxí (v případě, že má žadatel odborné vzdělání v příbuzném oboru a může doložit alespoň rok praxe). Mezi odvětví spadající do této skupiny patří například truhlářství,  pekařství, pivovarnictví a další. 

Vázaná 

Živnost vázaná je velmi podobná řemeslnému typu, jen se trochu jinak prokazuje - není vždy nutné odborné vzdělání na úrovni školy, ale často stačí například rekvalifikační kurzy (např. masérský, účetnický, apod.).

Koncesovaná 

Živnosti koncesované vznikají na základě ustanovení správních orgánů, kdy je jejich kladné vyjádření k ustanovení živnosti (koncese) nezbytné. Dále je zapotřebí doložit také odbornost. Zařadit sem můžeme například pohřební služby.