Vstupit do světa podnikání při stávajícím zaměstnání může otevřít nové možnosti a přinést finanční svobodu. Získáte další příjem bez rizika, protože váš stálý příjem ze zaměstnání zůstává. A možná budete tak úspěšní, že postupem času dokážete vybudovat vlastní podnik. Přečtěte si, jak na to.

Začít podnikat při zaměstnání není v České republice nijak komplikované. Budete k tomu potřebovat kromě svého osobního času a úsilí vyřídit několik administrativních formalit. Zde záleží, jaký typ podnikání zvolíte, protože konkrétní postup založení závisí na zvolené formě podnikání. Vybírat můžete ze dvou možností a to stát se živnostníkem (OSVČ) a podnikat tak jako fyzická osoba nebo si založit společnost - nejčastěji s.r.o. (společnost s ručením omezeným) a podnikat tak jako právnická osoba. Níže si jen stručně shrneme tyto formy podnikání.

Co obnáší založení živnosti - OSVČ

Pro zahájení zákonného podnikání s ohlašovací živností stačí kontaktovat živnostenský úřad, a to osobně nebo elektronicky. Jakmile splníte všechny požadavky pro založení živnosti, vyplníte jednotný registrační formulář (JRF) a uhradíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poté obdržíte identifikační číslo (IČO), které vám umožní začít podnikat jako fyzická osoba. Je také nutné nahlásit zřízení živnosti zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), což zařídí živnostenský úřad přes vyplněný JRF.

Pro zaměstnance, kteří podnikají jako OSVČ na vedlejší činnost, existují určité výhody. Například v prvním roce podnikání nemusí platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V praxi se často využívají nižší odvody a v případě nízkého příjmu může dokonce odpadnout povinnost platit sociální pojištění úplně.

Po prvním roce podnikání je nutné podat daňové přiznání a přehled příjmů a výdajů na zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Na základě přehledů, pak zpětně uhradit požadované poplatky.

Co obnáší založení firmy (s.r.o.)

Zakládání společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) představuje komplexnější proces. Níže uvádíme základní kroky, které je nutné provést pro úspěšné založení:

  • vypracování společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny,
  • získání živnostenského oprávnění pro společnost,
  • vklad základního kapitálu, nebo alespoň jeho části,
  • zápis firmy do obchodního rejstříku,
  • registrace společnosti pro účely daní.

Jako majitel takové firmy se setkáte s dalšími povinnostmi oproti běžnému podnikání jako OSVČ. Musíte nejen splnit více daňových povinností, ale také vést účetnictví, zveřejňovat účetní závěrku v obchodním rejstříku, zapisovat údaje do evidence skutečných majitelů a minimálně jednou ročně svolávat valnou hromadu.

Překážky na cestě k podnikání

Dříve, než si vyberete formu podnikání a rozhodnete se začít podnikat, je nutné si uvědomit, překážky, které tomu mohou bránit.

Tyto překážky nastávají v těchto případech:

1. Rozhodnete se podnikat ve stejném oboru, jako váš zaměstnavatel

V tomto případě musíte mít od zaměstnavatele písemné povolení, že můžete podnikat na vedlejší úvazek ve stejném oboru. Je však důležité si uvědomit, že zaměstnavatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, což by vyžadovalo okamžité ukončení vašeho podnikání. Měli byste též zohlednit případné konkurenční doložky, které jste mohli podepsat s zaměstnavatelem v minulosti. V případě existence takové doložky nesmíte pracovat ve stejném odvětví po dobu jednoho roku od ukončení své činnosti.

2. Jste státním zaměstnancem (pracujete ve státní službě)

Pakliže pracujete jako státní zaměstnanec, tak je vaší povinností mít písemný souhlas s podnikáním od vašeho zaměstnavatele bez ohledu na to, o jaký obor se jedná.

Podnikani pri zamestnani, kde zacit a jak na to?

Podnikani pri zamestnani, zdroj: Adobe.stock.com

Informace k založení živnosti

Pokud jste se rozhodli podnikat ve stejném oboru, jako je vaše zaměstnání a máte souhlas od svého zaměstnavatele anebo pokud jste se rozhodli pro podnikání v jiném oboru (a nejste státní zaměstnanec), můžete začít podnikat. Potřebujete k tomu povolení živnostenského úřadu. Získat jej můžete na kterémkoliv živnostenském úřadě, kde si požádáte o živnostenské oprávnění.

Pracovníci úřadu vám ochotně pomohou s vyplněním jednotného registračního formuláře (JRF) a jsou připraveni odpovědět na vaše dotazy nebo vám poradit s přiřazením vašeho podnikání do správné kategorie. Formulář vyžaduje zadání osobních údajů, oborů živnosti, které hodláte provozovat, a adresy sídla živnosti. Pokud si pro sídlo živnosti zvolíte jinou adresu než domov nebo využijete virtuální adresu OSVČ, bude potřeba předložit souhlas majitele nemovitosti s umístěním vaší živnosti. Za podání žádosti o registraci nebo koncesi živnosti se na úřadě platí správní poplatek 1 000 Kč.

Po dokončení registračního formuláře obdržíte identifikační číslo organizace (IČO) a zároveň splníte několik základních povinností souvisejících s vaším podnikáním:

  • provedete ohlášení živnosti,
  • zaregistrujete se pro účely daně z příjmu fyzických osob,
  • přihlásíte se ke zdravotnímu pojištění prostřednictvím vaší pojišťovny,
  • zaregistrujete se k sociálnímu pojištění.

Nemusíte už navštěvovat další úřady, protože si informace automaticky předají pomocí formuláře.

Výše je vypsán jen základní postup založení, pokud vás zajímá více detailů, podívejte se na náš článek Podnikání: Založení živnosti - podmínky a druhy.

Zálohy – zdravotní a sociální pojištění pro vedlejší činnost

Jak bylo zmíněno výše, podnikání při zaměstnání je bráno jako vedlejší činnost. Tato možnost je přínosná hlavně proto, že platíte zdravotní a sociální pojištění v souladu se skutečně dosaženým příjmem. Pokud tedy vyděláte pouze malou částku, budete platit minimální či dokonce žádné pojištění.

V prvním roce vašeho podnikání nejsou vyžadovány pravidelné předplatné zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Celkové vyúčtování se provádí až po ukončení daného kalendářního roku, kdy se bere v úvahu váš reálný příjem, který je zaznamenán ve vašem daňovém přiznání a ve výkazech pro zdravotní a sociální pojištění. Na základě těchto informací se následně určují zálohy na další rok. Ty mohou být minimální nebo dokonce nulové, v závislosti na výši vašeho příjmu. V případě poklesu příjmů máte právo na vrácení přeplatků z těchto záloh.

Nezapomínejte, že do daňového přiznání musíte zahrnout také příjmy z zaměstnání, pro což potřebujete od zaměstnavatele potvrzení o vašich příjmech.

Klíčovým faktorem při placení sociálního a zdravotního pojištění je výše vašeho výdělku z podnikání. Úřady stanovují zálohy na pojištění na základě vašeho hrubého zisku, který je definován jako rozdíl mezi ročními příjmy a výdaji. Jestliže váš hrubý zisk nepřekročí rozhodnou částku určenou pro vedlejší činnosti, nemusíte platit sociální pojištění.

Pro rok 2024 je tato rozhodná částka stanovena na 105 520 Kč. Pokud vaše roční příjmy z podnikání tuto částku nepřesáhnou, nemusíte odvádět sociální pojištění ani platit zálohy v následujícím roce.

Pokud však vaše příjmy překročí tuto hranici, sociální pojištění je nutné odvádět. V prvním roce neplatíte zálohy, ale celou částku pojištění uhradíte jednorázově po roce. V dalších letech, kdy vaše příjmy přesáhnou stanovený limit, budete platit měsíční zálohy ve výši stanoveného minima. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro vedlejší činnost v roce 2024 činí 1 413 Kč. Jakékoli rozdíly v pojištění se upraví při podání přehledů, na základě kterých buď doplatíte chybějící částku, nebo vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vrátí přeplatek. Na zdravotní pojištění se zálohy neplatí, ale pojistné se doplácí po podání přehledu.

Pro podání daňového přiznání potřebujete znát výši všech svých příjmů z podnikání za uplynulý rok. Pečlivě si evidujte proto veškeré příjmové doklady. Pro tyto účely vám skvěle poslouží on-line fakturační služba FakturaOnline, kde máte přehled o všech svých vydaných fakturách.