Pro plátce DPH byl v roce 2016 zaveden nástroj, který má za cíl snížit množství daňových podvodů - tzv. kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument nenahrazuje daňové přiznání, ani souhrnné hlášení.

Koho se týká podání kontrolního hlášení?

Tato povinnost je platná pro plátce DPH, kteří uplatňují odpočty daní. To znamená, že ti plátci DPH, kteří podnikají a uskutečňují plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet nemusí KH podávat. 

Jak často se kontrolní hlášení podává?

Některé podnikatelské subjekty a právnické osoby podávají hlášení jednou za čtvrtletí (například drobní podnikatelé), jiní jednou měsíčně. Ne každý má ovšem čtvrtletní možnost. Termín odevzdání je vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (tedy předchozího měsíce nebo čtvrtletí). 

Kam se kontrolní hlášení podává? 

Tato záležitost spadá do kompetencí finančního úřadu, kam se KH posílá vždy elektronicky - například pomocí datové schránky (o jejím fungování jsme psali více v článku o datových schránkách). Další možností je využití online daňového portálu EPO, nebo přímo na e-mailovou adresu příslušného finančního úřadu s elektronickým podpisem - takové KH musí být ve formátu xml. 

Vzorový formulář kontrolního hlášení a jeho náležitosti 

Důležité informace, které musí každé KH obsahovat, jsou následující: 

  • Identifikace (číslo datové schránky, případně e-mail).
  • Zdanitelná plnění v ČR (prodeje a nákupy od neplátců DPH a transakce osvobozené od daně se v KH neuvádí).
  • Operace větší než 10 tis. Kč neuvádějí v součtech kumulativně, ale zvlášť.

Součástí jsou také tzv. speciální operace, pro které platí jiná pravidla.

Řadí se mezi ně:

  • Přenesená daňová povinnost,
  • přijetí plnění ze zahraničí,
  • daně týkající se transakcí u pohledávek za dlužníky v insolvenci,
  • transakce s investičním zlatem. 

Pokud patříte mezi plátce DPH, nejspíš máte s podáváním kontrolního hlášení zkušenosti a jestli se vás tato povinnost bude teprve v budoucnu týkat, nezapomeňte se včas připravit.