Od 1. července 2024 dojde ke změnám v dohodách o provedení práce (DPP). Nová legislativa přináší několik důležitých novinek, které by zaměstnavatelé i zaměstnanci měli znát.

Měsíční oznamovací povinnost zaměstnavatelů

Od 1. července 2024 budou mít zaměstnavatelé povinnost každý měsíc oznamovat všechny DPP na ČSSZ. Toto oznámení bude muset být podáno do 20. dne následujícího měsíce (poprvé tedy do 20. srpna). Tato povinnost se týká všech DPP, včetně těch, kde příjem nepřesahuje 10 000 Kč a nejsou tedy účastny na pojištění.

Nástup a ukončení zaměstnání

Zaměstnavatelé budou muset hlásit nástup i ukončení zaměstnání na předem stanoveném tiskopisu Výkazu DPP, a to spolu s uvedením příjmů.

Registrace zaměstnavatelů u ČSSZ

Pokud firma zaměstnává pouze pracovníky na DPP, musí se nově registrovat na ČSSZ jako zaměstnavatel. Tato registrace musí být provedena nejpozději do 30. července 2024. K 20. srpnu 2024 budou muset být přihlášeni všichni zaměstnanci na DPP a následně budou měsíčně podávány výkazy DPP až do skončení zaměstnání posledního zaměstnance.

Více informací týkajících se DPP v roce 2024 najdete v našem článku.