Tento článek věnujeme základním informacím o fakturaci, všech náležitostech faktur pro plátce i neplátce DPH a možnostech online fakturace.

Faktura, neboli účet za práci, zboží nebo služby, obvykle obsahuje datum vystavení, datum splatnosti, popis toho, za co má plátce zaplatit a způsob provedení platby. Takto vystavená faktura funguje jako účetní doklad. 

Náležitosti faktury

Rozlišují se tři druhy podnikatelů:

 1. Neplátce DPH
 2. Plátce DPH
 3. Identifikovaná osoba

Každý z nich musí za své služby vystavit a evidovat doklad, tedy fakturu. 

Pro každého podnikatele jsou povinné následující náležitosti:

 • Zúčastněné osoby (instituce) pro které platí - jméno a příjmení (v případě OSVČ), respektive název firmy, sídlo a IČ, 
 • Označení registru - platí pro dodavatele (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, a podobně), 
 • Označení dokladu - například číselné, 
 • Datum vystavení dokladu
 • Částku.

V případě plátců DPH musí faktura obsahovat ještě následující: 

 • DIČ - Daňové identifikační číslo, 
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Rozsah a druh dodávané služby
 • Základ, výši a sazbu daně
 • A pro specifické situace také režimy DPH (přenesení daňové povinnosti, zvláštní režimy, aj.)

Zákon pro specifické případy umožňuje vystavit i zjednodušený daňový doklad oproštěný od některých z výše jmenovaných náležitostí, toto se vztahuje například pro pokladní účtenky z prodejny potravin. 

Online vystavení faktur 

FakturaOnline.cz umožňuje vystavit fakturu jak pro plátce, tak i pro neplátce DPH se všemi náležitostmi. 

Vystavit fakturu on-line.