Opravný daňový doklad na 8. Pokud jste vášnivými milovníky luštění křížovek tak víte, že se jedná právě o dobropis. Označení dobropis se používalo dříve, dnes ho legislativa označuje jako opravný daňový doklad k vystavené faktuře. Jak už název napomíná vystavují ho plátci DPH.

Co je dobropis?

Dobropis, dříve známý i jako vrubopis se nyní nazývá Opravným daňovým dokladem. Jeho náležitosti upravuje § 45 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o doklad, kterým opravujete doklad řádný, nejčastěji fakturu. Dobropis vystavují pouze plátci DPH. Neplátcům DPH postačuje vystavit pouze storno fakturu.

Kdy dobropis vystavujeme?

Dobropis budeme kupujícímu vystavovat v momentě, kdy dojde např.:

 • k reklamaci zboží, při které vám zákazník vrací celý nebo jen část produktu,
 • ke zrušení dodané služby nebo zboží (např. omylem zašlete a vyfakturujete něco, co si zákazník neobjednal),
 • ke snížení ceny z důvodu množstevní slevy již zakoupeného (vyfakturovaného) zboží nebo služby.

Vystavit dobropis musíte ve lhůtě 15 dnů ode dne zjištění skutečností shora uvedených. V uvedené lhůtě také musíte vynaložit úsilí k tomu, abyste dobropis kupujícímu doručili. Již není nutné, aby vám zákazník přijetí dobropisu potvrdil, postačuje, když ho kupujícímu doručíte stejným způsobem jako vystavenou fakturu.

Náležitosti dobropisu

Dobropis má téměř stejnou podobu, jako faktura. Oproti faktuře jsou na něm ale částky se záporným znaménkem mínus. 

Zákon vymezuje povinné náležitosti, které dobropis MUSÍ mít. Jedná se o:

 • identifikační údaje prodávajícího a kupujícího (stejně, jako na vystavené faktuře)
 • evidenční čislo původního daňového dokladu (číslo vystavené faktury)
 • evidenční číslo opravného daňového dokladu
 • důvod opravy
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní
 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou má prodávající obdržet
 • datu uskutečnění zdanitelného plnění (tzv. DUZP).

Pokud jste vystavovali zjednodušený daňový doklad, nemusíte v dobropise uvádět identifikační údaje kupujícího, rozdíl mezi opravenou a původní daní a ani rozdíl mezi opraveným a původním základem daně.

Účtování dobropisu

Při účtování dobropisu lze použít dva způsoby:
1. Dobropis zaúčtujete na stejné účty a strany, jako vystavenou fakturu se zápornou částkou (s minusem).

2. Zaúčtujete na opačnou stranu oproti vystavené faktuře s kladnou částkou (s plusem).

Jak vystavit dobropis - vzor?

Pokud využíváte náš on-line systém, můžete opravný daňový doklad vystavit pohodlně v něm. V kolonce Druh faktury si pouze vyberete Opravný daňový doklad. Podrobný návod včetně přehledného vzoru naleznete na našich stránkách.